Sektor spravovania investícií | Podielové fondy

Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy a vyvážené fondy. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov

 
mag. Jure Dubravica,
Riaditeľ
 
mag. Barbara Gačnik
 
mag. Rene Redžič
   
Uroš Selič
 
Aleš Šoba, CFA
 
Damjan Kovačič
 
Aleš Grbić
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.