Podielové fondy Infond

 
Vybrané fondy
Infond BRIC, akciový fond
Infond Frontier, akciový fond
Infond Life, akciový fond
KBM Infond
KBM Infond je jedným z hlavných správcov fondov v Slovinsku, úspešne spravuje majetok investorov už viac ako dvadsať rokov. KBM Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov vo výške okolo 280 miliónov eur spoločne v 25 fondoch a podfondoch.

Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú KBM Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielov väčším ako 12%.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.