Podielové fondy Infond

 
Vybrané fondy
Infond BRIC, akciový fond
Infond Frontier, akciový fond
Infond Life, akciový fond
Sava Infond
Sava Infond je jedným z hlavných správcov fondov v Slovinsku, úspešne spravuje majetok investorov už viac ako dvadsať rokov. Sava Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov vo výške väčším ako 300 miliónov eur spoločne v 22 fondoch a podfondoch.

Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú Sava Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielov väčším ako 12%.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.