Sklad meseca: Infond Delniški | KBM Infond

Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  09.08.2017

Z eno samo naložbo na kapitalske trge vseh kontinentov in regij

 
Infond Delniški je vzajemni sklad, v katerem lahko vlagatelji z eno samo naložbo enostavno in učinkovito razpršijo svoja sredstva na kapitalske trge vseh kontinentov in regij.
Sredstva 4.300 vlagateljev so v globalnem delniškem skladu razpršena na skoraj sto delnic in delniških skladov iz 22 držav, od tega 25 % na trgih držav v razvoju. 41 % sredstev je naloženih v delniške družbe iz Severne Amerike, 27 % iz Evrope, 24 % iz azijsko-pacifiške regije in 4 % iz Latinske Amerike.
V skladu z naložbeno politiko Infond Delniški nima posebnih panožnih omejitev, v primerjavi z globalnim indeksom MSCI AC World pa ima sklad trenutno nekoliko višje uteži znotraj cikličnih sektorjev, kot sta industrija ter materiali in surovine, medtem ko smo podpovprečno izpostavljeni do defenzivnih sektorjev osnovnih potrošnih dobrin in telekomunikacij.

V letošnjem letu je vrednost enote premoženja (VEP) globalnega sklada Infond Delniški zrasla za 4,5 %, v zadnjem letu dni pa za 12 %, kar je za okoli dve odstotni točki več od primerljivega svetovnega delniškega indeksa MSCI AC World.Sklad Infond Delniški od ustanovitve pred sedemnajstimi leti dosega okoli 8-odstotno povprečno letno rast VEP, kar je zmerno optimistična ocena tudi za prihodnjih desetih letih (predpostavke izračuna: dividendni donos 2,5%, svetovna gospodarska rast 3% in inflacija 2,5 %). 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.