Skladi NE rabijo trgovalnega računa | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  18.08.2016

KDD zapira registrske račune - za vlagatelje v sklade to ne pomeni nič.

 
Spomnite se, da ste včasih iz KDD dobivali izpiske o vaših vrednostih papirjih iz certifikatov, vloženih v pooblaščene investicijske družbe (pide) Infond, Probanka in Krekovi. Ali to pomeni, da si boste morali urediti trgovalni račun?

Kratek odgovor je NE.
Evidence vlagateljev vzajemnih skladov ne vodi KDD, ampak družbe za upravljanje same.
 • Če ste vložili certifikat v katerega od Infondovih pidov, imate danes enote skladov Infond Globalni fleksibilni in Infond Globalni delniški.
 • Če ste vložili certifikat v katerega od Probanka pidov, imate danes enote sklada Infond Smart Quality.
 • Če ste naložili certifikat v katerega od Krekovih pidov, pa imate danes enote sklada Infond Dividendni.
Torej imetniki Infond Globalni fleksibilni, Infond Globalni delniški, Infond Smart Quality in Infond Dividendni za te sklade ne potrebujejo trgovalnega računa. Evidenco vlagateljev vodi KBM Infond, družba za upravljanje.
 

V tem je ena prednosti vzajemnih skladov

KBM Infond upravlja vzajemne sklade, ki so usklajeni z mednarodno uredbo UCITS in ne kotirajo na borzi. Zato za trgovanje z enotami skladov ne potrebujete trgovalnega računa. Seveda pa so prednosti še druge.
 • Razpršena naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih.
 • Popolna transparentnost poslovanja - dnevno lahko spremljate vrednost enot premoženja vaših skladov.
 • Kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev (naložba v Infondove sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih)
 • Profesionalno in skrbno upravljanje - sredstva vlagateljev upravljajo izkušeni upravljavci, ki skrbijo, da sredstva ustrezno razporedijo v vrednostne papirje iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog
 • Svobodna izbira - sami izberete sklad z naložbeno politiko, ki vam ustreza.
 • Omogočeno je varčevanje z nizkimi zneski, npr. v obliki postopnih mesečnih vplačil.
 • Fleksibilnost - sredstva med podskladi krovnega sklada lahko prenašate brez takojšnjega davčnega učinka in praviloma brez ali z minimalnimi stroški. Tako lahko prilagajate svoj portfelj glede na svoje potrebe in pričakovanja dogajanj na trgih.
 • Razpršenosti naložb - v vsakem skladu je cca. 50 in več različnih vrednostnih papirjev, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje posamezne naložbe.
 • Varnost - razpršitev in profesionalno upravljanje zagotavljata raven varnosti, ki jo sami z izbiranjem posameznih naložb na borzi težko dosežete.
 

Sklade, ki jih upravlja Infond, lahko primerjate med seboj:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.