Spoločníci, predstavenstvo a dozorná rada | Podielové fondy

Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy a vyvážené fondy. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov

 

Spoločníci

 
Spoločníci Veľkosť obchodného podielu
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 72%
Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor 15%
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 7%
Pozavarovalnica Sava, Ljubljana 5%
Sava Infond, d.o.o. 1%
SPOLU 100%

Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o., patrí do skupiny spriaznených spoločností, ktoré ovláda Pozavarovalnica Sava, d.d. /a.s/, so sídlom Dunajska cesta 56 v Ljubljana. Konsolidovanú výročnú správu pripraví Pozavarovalnica Sava, a.s., a možno ju získať na sídle Pozavarovalnica Sava, a.s.

Predstavenstvo

Jožica Palčič,
predseda predstavenstva

Predsedom predstavenstva je Jožica Palčič, inžinier ekonómie. Po ukončení štúdia začala svoju kariéru v spoločnosti PriceWaterhouseCoopers ako stážistka, členka a neskôr vedúca audítorských tímov a následne vedúca auditu. V rámci spoločnosti pracovala aj na náročných projektoch v zahraničí. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti KD Življenje, d.o.o., ako výkonná riaditeľka financií a účtovníctva, neskôr ako členka predstavenstva KD Življenje a následne poradkyňa správnej rady KD IT, d.o.o. V decembri 2014 nastúpila na pozíciu špecialistky v spoločnosti Pozavarovalnica Sava, d.d. V júni 2017 prevzala pozíciu riaditeľa interného auditu. Od 15. februára 2020 nastúpila na päťročné funkčné obdobie do funkcie predsedu predstavenstva Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o.
 
mag. Samo Stonič,
člen predstavenstva

Členom predstavenstva je mag. Samo Stonič, ing. ekonómie. Od roku 1997 do 1998 bol zamestnaný ako vedúci projektov Aktiva Group, s.r.o., v ďalšom roku ako pomocník riaditeľa Certius DZU, s.r.o., v období od 1999 do 2001 ako riaditeľ spoločnosti Avanta Real, a.s. V roku 2001 sa stal pomocníkom predsedu predstavenstva Aktiva DZU, s.r.o. a koncom roku 2004 predsedom predstavenstva rovnakej spoločnosti. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Aktiva Invest, a.s., potom ako výkonný riaditeľ spoločnosti Aktiva Naložbe, a.s. Dňa 15. februára 2010 nastúpil na päťročné funkčné obdobie do funkcie člena predstavenstva Sava Infond, správcovská spoločnosť, s.r.o., a februára 2020 tretí.
 


Dozorná rada

Marko Jazbec,
mag. Polona Pirš Zupančič,
mag. Primož Močivnik,
Miha Pahulje,
Jure Košir.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.