14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  14.08.2019

V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019

 
V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 14. avgust ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato v petek, 16. avgusta, Infond ne bo objavil VEP za 14.08.2019.
V ponedeljek, 19. avgusta, bomo objavili VEP za obračunski dan 16.08.2019.

V petek, 16. avgusta, zaposleni družbe ne bomo dosegljivi zaradi kolektivnega dopusta.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.« 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade
14.08.2019
V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019
Kako varčevati v svetu negativnih obrestnih mer
14.08.2019
Delež obveznic, ki vlagateljem garantirajo izgubo, narašča
Polovični vstopni stroški do konca avgusta
28.06.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.