14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  14.08.2019

V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019

 
V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 14. avgust ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato v petek, 16. avgusta, Infond ne bo objavil VEP za 14.08.2019.
V ponedeljek, 19. avgusta, bomo objavili VEP za obračunski dan 16.08.2019.

V petek, 16. avgusta, zaposleni družbe ne bomo dosegljivi zaradi kolektivnega dopusta.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.« 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Sava Infond ima nove telefonske številke
29.11.2019
Z decembrom smo vam na voljo na številki 02 229 74 40. Brezplačna številka je nespremenjena.
Delniški trgi imajo za seboj odlično desetletje
04.12.2019
Ali bo tudi naslednje desetletje tako naklonjeno vlagateljem?
Polovični vstopni stroški do konca decembra
29.11.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.