Družbena odgovornost se uveljavlja tudi pri vlaganju | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  14.09.2022

V zahodni Evropi je po nekaterih ocenah po načelih ESG upravljanega že več kot 40 % vsega finančnega premoženja

 
V zadnjih letih rekordni prilivi sredstev v trajnostne finančne produkte v Evropi brez dvoma potrjujejo, da postaja etični ali trajnostni ali družbeno odgovorni pristop k investiranju najpomembnejši investicijski trend naše generacije, ki je v resnici revolucionarno spremenil način poslovanja finančne industrije.

V Evropski uniji je družbeno odgovorno ESG-investiranje, ki sistematično vključuje okoljske (E), socialne (S) in upravljavske (G) vidike v naložbene odločitve, predvsem zaradi zakonodajne prisile v samo nekaj letih postalo prevladujoč način upravljanja premoženja za finančne ustanove, kot so banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, posebno pa za družbe za upravljanje investicijskih skladov, ki neposredno ponujajo »zelene« finančne produkte.

V Slovenijo prihajajo ti trendi kot običajno z opaznim zamikom, medtem ko naj bi bilo v zahodni Evropi po nekaterih ocenah po načelih ESG upravljanega že več kot 40 odstotkov vsega finančnega premoženja, v svetu pa približno 17 odstotkov.
 

Evropa je daleč spredaj

Če se ozremo širše po svetu, je jasno, da druge geografske regije po prilivih v ESG naložbene produkte capljajo daleč zadaj. Evropski investicijski skladi so namreč v prvi polovici leta pritegnili kar 84 odstotkov vseh čistih prilivov v trajnostne sklade, v EU pa je po podatkih Morningstara registriranih več kot tri četrtine oziroma 5100 vseh trajnostnih investicijskih skladov.

Kako navdušeno so vlagatelji posvojili trajnostne finančne produkte, potrjujejo prilivi sredstev v evropske trajnostne investicijske sklade. Ti prilivi so se izkazali za bistveno bolj robustne od prilivov v konvencionalne sklade tudi v času povišane negotovosti in razprodaj na finančnih trgih, na primer v prvem valu covida-19 v letu 2020 in med aktualnim stagflacijskim medvedjim trgom. Po statistiki Morningstara je bilo v EU v prvem polletju za 132 milijard dolarjev čistih odlivov iz konvencionalnih skladov, medtem ko so trajnostni investicijski skladi pritegnili za 109 milijard čistih prilivov sredstev.

To je še posebno impresivno, ker se dogaja v turbulentnem borznem okolju, ki je izrazito nenaklonjeno trajnostnim finančnim portfeljem, ki v svoji naložbeni politiki praviloma izključujejo naložbe iz »stare, umazane ekonomije«, kot so energetika in fosilna goriva, vojaška industrija, alkoholne pijače in tobak. Po drugi strani so finančni portfelji ESG po svoji zasnovi nadpovprečno izpostavljeni do hitrorastočih podjetij iz panoge informacijske tehnologije in trajnostnih tematskih naložb s področja obnovljivih virov, čistih zelenih tehnologij in zdravstva.
 

Letos je »tradicija« sicer donosnejša

V letošnjem letu imperij »stare, umazane ekonomije« po desetletju katastrofalnih zaostankov vrača udarec z izjemnimi evrskimi donosi delnic proizvajalcev fosilnih goriv (40 odstotkov), vojaške industrije (14 odstotkov), tobačne industrije (16 odstotkov), po drugi strani pa so tako imenovane rastoče oz. growth delnice z nadpovprečno rastjo dobičkov izgubile 14 odstotkov, delnice iz panoge IT pa 17 odstotkov vrednosti. Globalne delnice so letos v evrih izgubile 6,5 odstotka vrednosti, medtem ko je peterica različnih trajnostno usmerjenih indeksov ESG, ki jih izračunava MSCI, izgubila 8,7 odstotka vrednosti.

Za vlagatelje v splošne družbeno odgovorne sklade je torej letošnji rahel zaostanek v donosih popolnoma običajen in v skladu s temeljno predpostavko, da je superiorna rast dobičkov glavni dejavnik, ki poganja donose trajnostnih naložb in skladov.

MSCI AC World v EUR z vključenimi dividendamiČlanek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar, 12. septembra 2022 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Vaša priložnost za naložbo v trajnostni finančni produkt:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: Uber
29.11.2023
Uber posluje v 70 državah, 131 milijonov strank uporablja njegove storitve v 10.500 mestih
Olajšanje na delniških trgih
22.11.2023
Če smo torej res videli konec višanja obrestnih mer s strani centralnih bank, kaj to pomeni za različne naložbene ...
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.