Zmagovalna formula: družbeno odgovorno investiranje | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  09.01.2020

Pristop ESG usmerja sredstva v naložbe, ki upoštevajo okoljska, družbena in korporativna merila

 
Leto 2019 si bomo zapomnili po pozitivnih donosih vseh glavnih naložbenih razredov, med katerimi izpostavljamo zgodovinsko visoke donose svetovnih delnic, ki so v evrih pridobile okoli 30 odstotkov, najbolj eksplozivne tehnološke delnice pa celo 50 odstotkov. Če bi na začetku desetletja vložili en evro v sto največjih družb iz panoge informacijska tehnologija, bi bil naš vložek danes vreden 5,7 evra, povprečni letni donos pa bi znašal neverjetnih 21 %. Spektakularno, čudežno, fantastično, čarobno, pravljično, sijajno in neponovljivo desetletje.

Nasdaq 100 v EUR z vključenimi dividendami
Vir: Bloomberg.

V finančni industriji je leto 2019 minilo v znamenju kratice ESG, ki je postala sopomenka za družbeno odgovorno ali trajnostno investiranje. ESG je kratica, ki označuje ključne okoljske, družbene in korporativne kriterije, ki jih uporabljamo pri izbiri naložb (E kot »environmental«, S kot »social« in G kot »governance«). Etični ali trajnostni ali družbeno odgovorni pristop k investiranju dejansko postaja najpomembnejši investicijski trend naše generacije, ki bo revolucionarno spremenil način poslovanja finančne industrije.

Predvsem v zadnjih petih letih je prišlo do neverjetne eksplozije zanimanja za družbeno odgovorno investiranje v investicijski javnosti. Med podpisniki načel odgovornega investiranja Združenih narodov (UNPRI) je tako danes že 2400 finančnih institucij, ki upravljajo več kot polovico vsega finančnega premoženja.

Za vlagatelje je pri naložbenem pristopu ESG osrednje vprašanje, kako primerljive donose lahko pričakujejo od svojih trajnostnih portfeljev v primerjavi z splošnimi delniškimi trgi? Odgovor na to vprašanje v resnici ni tako enostaven in enopomenski, kot se zdi na prvi pogled.

Izmed 2200 akademskih študij, ki so bila v zadnjih 40 letih objavljena na to temo, jih več kot 90 odstotkov ugotavlja, da imajo kazalniki ESG pozitiven ali nevtralen vpliv na finančne donose. Po drugi strani je matematično dejstvo, da bi morali biti naši tveganju prilagojeni donosi nižji, če se bomo zavestno odpovedali delu naložbenega portfelja. Vlagatelji, ki si ne želimo več mazati rok z neetičnimi naložbami (tobak, orožje, fosilna goriva, umazana industrija…), se pri razprodaji teh naložb zavestno ne oziramo na fundamentalne dejavnike in jih potencialno (raz)prodajamo pod pošteno ceno. Na drugi strani imamo kupce teh neetičnih naložb, ki jim grozi zmanjšanje ugleda, zato bodo načeloma zahtevali ustrezno premijo kot presežni donos.

Družbeno odgovorni skladi ESG so v zadnjih letih največja uspešnica med investicijskimi skladi. Pravzaprav so v globalnem merilu edina kategorija, ki dosega razcvet v pravem pomenu besede, saj rasti čistih prilivov že nekaj let presegajo 20 odstotkov na leto, letos pa naj bi pritegnili neverjetnih 30 odstotkov vseh svežih naložbenih prilivov.

Družbeno odgovorno investiranje je zmagovalno za vse udeležence, saj prinaša konkretne in oprijemljive koristi za naš zeleni planet, okolje in družbo, prav tako pa nič ne kaže, da bi se morali vlagatelji na račun etičnega pristopa v investiranju zavestno odrekati donosom na finančnih trgih.
Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar 6. januarja 2019 

Imate kakšno vprašanje za nas?

Ali bi se želeli naročiti na dnevno prejemanje tečajnice, tedensko novoobjavljenih člankov, informacije o spremembah dokumentacije ali naš mesečnik?

 

Infond Družbeno odgovorni je takšen sklad:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: Adobe
03.07.2020
Adobe je standard, ki ne počiva na lovorikah
Delnice nimajo prave alternative
02.07.2020
Nizke obrestne mere dajejo podporo višjim vrednotenjem delnic
Katere navade nam bodo ostale tudi po pandemiji?
23.06.2020
Kar smo se naučili, bomo uporabljali tudi v prihodnje
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.