Italija - evropski pacient | SAVA INFOND

mag. Rene Redžič, upravljavec naložb
mag. Rene Redžič, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  06.02.2019

Kako dolgo še lahko traja ta 'la dolce vita*'

 
Po burnih jesenskih mesecih, ko je Evropska komisija zavrnila italijanski osnutek proračuna za leto 2019 (ta je predvideval zvišanje proračunskega primanjkljaja iz 1,8 % na 2,4 % BDP), se je italijanska vlada v decembru le uklonila Bruslju. Spremenjen osnutek proračuna tako predvideva za leto 2019 primanjkljaj v višini 2,04 % BDP.
Ne glede na sprejetje proračuna pa je bila škoda že storjena. Bonitetna agencija Moody's je znižala bonitetno oceno dolgoročnega državnega dolga za eno stopnjo z Baa2 na Baa3, temu je sledila bonitetna agencija S&P, ki je sicer ohranila bonitetno oceno državnega dolga pri BBB, a znižala prihodnje obete iz stabilnih v negativne. Zahtevana donosnost italijanskih državnih obveznic se je ob političnem fiasku pomembno zvišala in je na primeru 10-letnih obveznic v drugi polovici lanskega oktobra dosegla lokalni  vrh pri 3,69 % (zvišanje za 80 bazičnih točk), v letošnjem letu pa se je ob umirjanju napetosti znižala na trenutnih 2,60 %. Pomembno se je zvišal tudi razmik v primerjavi z referenčnimi nemškimi državnimi obveznicami, ki se je iz nivojev pri 130 bazičnih točkah (1,30 %) povzpel na 290 bazičnih točk (2,90 %) v mesecu oktobru, kar je dobrih 140 bazičnih točk nad povprečjem zadnjih petih let. Trenutno razmik znaša 244 bazičnih točk (2,44 %).

Zahtevana donosnost 10-letni italijanskih državnih obveznic in razmik v primerjavi z referenčnimi nemškimi

Slabe novice prihajajo tudi iz makroekonomskega okolja. Država se gospodarsko ohlaja (padec rasti BDP na medletni ravni iz nivoja pri 1,2 % v Q2 2018 na 0,1 % v Q4 2018  oziroma na četrtletni ravni iz 0,16 % v Q2 2018 na -0,26 % v Q4 2018),  dve zaporedni četrtletji upadanja gospodarske aktivnosti pa pomenita vstop države v tehnično recesijo. Tudi mesečni trend  ekonomske aktivnosti, ki  ga objavlja italijanska centralna banka, kaže na to, da se bo ohlajanje nadaljevalo tudi v letu 2019 (glej sliko).

Pregled kvartalnega BDP in indikator ekonomske aktivnosti Banke Italije

Italija je s svojim visokim javnim dolgom (2.300 milijard evrov, kar predstavlja 132 % BDP - napoved za leto 2019 znaša 128 % BDP) zelo primerno naslednje evropsko krizno žarišče. Zato je zaskrbljenost vlagateljev upravičena. Bonitetna agencija Moody's je tako pri pregledu bonitetne ocene italijanskega dolga izpostavila povečano tveganje za znižanje fiskalne moči države ter neizvajanje strukturnih reform. Posledično bi se znižale možnosti za ohranjanje javnega dolga na vzdržnih ravneh.

Po podatkih European Banking Authority (EBA), evropske regulatorne institucije, ki med drugim izvaja stresne teste evropskih bank, je v bilancah italijanskih bank skoncentriranega za 1.500 milijard evrov domačega javnega (državnega) in zasebnega dolga. Podatki še razkrivajo, da je v pomembnejših bankah iz drugih evropskih držav skoncentriranih več kot 425 milijard  evrov italijanskega državnega in zasebnega dolga. Italijanskemu dolgu so najbolj izpostavljene francoske banke, sledijo jim nemške, belgijske, španske ter angleške banke.

Izpostavljenost evropskih bank do italijanskega dolga v mrd EUR

Italija mora na letni ravni refinancirati 400 milijard evrov dolga, italijanska populistična vlada pa s svojimi odmiki od evropske integracije ter z naraščajočim političnim tveganjem odganja potencialne tuje investitorje. Posledično se vse več domačega dolga preliva v bilance italijanskih bank. Čeprav so italijanske banke v zadnjih nekaj letih pomembno znižale delež slabih posojil, je vzročna povezava med šibko ekonomijo in šibkim bančnim sistemom več kot očitna. Morebitna vladna kriza bi tako še dodatno zvišala tveganja v italijanskem bančnem sistemu. Evropska centralna banka z nakupi vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu daje močno podporo italijanskim stroškom zadolževanja. Kako dolgo še lahko traja ta »la dolce  vita*« ?

*La dolce vita (it.) – sladko življenje 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 19 98
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 27 95
   E: ines.zec@infond.si


   
   
   mag. Mitja Vranetič,
   vodja skrbništva ključnih strank 
   T: 031 334 224
   E: mitja.vranetic@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Vlagatelji trenutno niso za tveganja
21.08.2019
Ob ohlajanju gospodarske rasti jih ne prepriča niti to, da vrednosti delnico niso več rekordne
Kako varčevati v svetu negativnih obrestnih mer
14.08.2019
Delež obveznic, ki vlagateljem garantirajo izgubo, narašča
Polovični vstopni stroški do konca avgusta
28.06.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.