Ali je pred nami deglobalizacija? | SAVA INFOND

Jure Rogač, specialist za upravljanje
Jure Rogač, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  21.04.2022

Delniški trgi kažejo presenetljivo odpornost

 
Kdo ni še slišal ali prebral treh besed v angleščini: »Made in China«? Ali »Made in« v katerih drugih državah vzhodne Azije, kot sta Vietnam in Tajvan? V ekonomskem smislu je globalizacija trgovanje na globalni ravni. Zaradi določenih interesov, med katerimi prednjači želja po dobičku, se proizvodnja seli na območja, kjer so vhodne sestavine (surovine, delo) cenejše in je dodatni strošek transporta še vedno nižji, kot če bi izdelek proizvedli v razvitih državah. V vsakdanjem življenju se niti ne zavedamo, koliko dobrin in zadnje čase tudi storitev iz manj razvitih držav nas vse bolj obdaja. Dejansko je svetovna trgovinska izmenjava letos dosegla novo najvišjo vrednost v zgodovini. Zdaj pa se vse več govori o koncu globalizacije oziroma o deglobalizaciji. Nedavni dogodki, kot sta pandemija koronavirusa in ruska invazija na Ukrajino, so pokazali, kako zelo smo odvisni od tujine, predvsem od kitajske proizvodnje in Evropa od ruskega plina.

Desetletja je globalizacija opisovala gospodarski koncept, v zadnjem obdobju pa je postala zamegljena s političnim konceptom. Ločevanje med obema je pomembno za razumevanje vpliva na vlagatelje. ZDA in Kitajska, ki sta se politično precej oddaljili, ostajata gospodarsko tesno prepleteni. Brexit je bil predvsem politična ločitev Združenega kraljestva od EU, uvoz v ZK iz EU je nedavno dosegel drugo najvišjo raven v zgodovini. Takšna delitev ne velja za Rusijo – ta se je oddaljila tako politično kot gospodarsko.

Kljub politični deglobalizaciji se v tem trenutku niso povečali izdatki razvitih držav za nove proizvodne zmogljivosti. V primeru ZDA so od leta 2015 do zdaj izdatki znašali med 5 in 8 milijard USD, kar nakazuje na to, da v kratkem obdobju ekonomska deglobalizacija ni izvedljiva. Podobno se v Evropi ni mogoče v celoti odpovedati ruskemu plinu, niti v Sloveniji govoriti o električni samooskrbi.

Glede na nezavidljive makroekonomske kazalnike v smislu povečanih vrednosti inflacije, dvigovanju ključnih obrestnih mer s strani centralnih bank ter drugimi geopolitičnimi vplivi, delniški trgi kažejo presenetljivo odpornost. Globalni delniški indeks MSCI AC World je od začetka leta do velikonočnih praznikov izgubil okrog 8 odstotkov. Po drugi strani so zaradi inflacije obveznice bolj pod pritiskom. Ob dejstvu, da obveznice ponujajo fiksno kuponsko stopnjo, so se njihove cene znižale tako, da zadostijo pričakovanjem vlagateljev po donosih. iBoxx indeks, ki meri donos obveznic, je, denominirano v EUR, od začetka leta izgubil dobrih 7 odstotkov.

Po tem, ko je ameriška centralna banka Fed že začela z dvigi obrestnih mer, je evropska ECB pred velikonočnimi prazniki jasno naznanila, da bo končala program odkupa obveznic v tretjem kvartalu tega leta in po vsej verjetnosti šele takrat začela tudi z dvigovanjem ključnih obrestnih mer. Seveda ne izključujejo možnosti sprememb načrtov, saj se situacija na gospodarskem in političnem področju nepredvidljivo spreminja. Velik vpliv ima predvsem rusko-ukrajinska vojna. Po drugi strani se v ZDA pričakujejo visoki dvigni obrestnih mer do konca leta, saj oblasti ocenjujejo, da je njihovo gospodarstvo pregreto in mandat po polni zaposlenosti izpolnjen. Tako je njihov nov cilj ukrotiti inflacijo z dvigom obrestnih mer, kar prinese za posledico zmanjšanje rasti BDP in povečanje brezposelnosti. Vsekakor pa je potrebno vzeti v obzir, da je trenutna brezposelnost na zgodovinsko nizkih ravneh in da je gospodarska rast po sprostitvi »lock-down« ukrepov doživela preporod. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Do konca aprila lahko izkoristite ugodnosti pri vplačilih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kljub rasti borzni medved še ni premagan
31.05.2023
Ob odličnem začetku leta je pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored upada
Kaj nas uči zgodba o najprestižnejši evropski delniški družbi
24.05.2023
Investiranje v kakovost je na dolgi rok bolj donosno
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.