Kaj se dogaja na borzah | KBM Infond

Datum objave
Dne  14.02.2018

Korekcija februar 2018

 

Pregled situacije

  • Globalni delniški trgi so v začetku februarja doživeli manjšo korekcijo (okrog 10 %). S tem se je za ameriški indeks Dow Jones  končal niz več kot 400 trgovalnih dni brez 5-odstotnega popravka, zadnjo večjo korekcijo pa smo videli pred dvema letoma, ko so trgi padli za 15 do 20 %.
  • Povod za nenaden obrat so, ironično, izjemno pozitivni makroekonomski podatki. Gospodarska rast je robustna, prihodki in dobički podjetij skoraj enoznačno rastejo po vsem svetu. Povod korekcije so dobri podatki s trga dela v ZDA, kjer smo bili priča največji rasti plač po letu 2009. Začela so se pojavljati vprašanja, ali bomo zaradi višje rasti plač in posledično inflacije priča hitrejšim dvigom ključne obrestne mere ameriške centralne banke. Višje obrestne mere bi posledično negativno vplivale na ameriško gospodarstvo.
  • Po našem mnenju gre za pozitiven razvoj dogodkov (višja rast plač, višja inflacija in višje obrestne mere) in za normalizacijo po letih zgodovinsko nizkih obrestnih mer.
 

Vpliv na finančne trge - delnice, vzajemni skladi…

  • Po tako dolgi rasti na delniških trgih brez pravega popravka gre po našem mnenju za zdravo korekcijo.
  • Kljub pričakovanju višjih obrestnih mer so te na zgodovinsko nizkih nivojih in ne odražajo izjemno močnih gospodarskih fundamentov.
  • V preteklih podobnih primerih (dvig obrestnih mer z nizkih nivojev) so delniški trgi nadaljevali z rastjo, saj razlog višjih obrestnih mer tiči v dobrih makroekonomskih podatkih.
 

Priporočilo za vlagatelje v vzajemne sklade

  • Vlagatelji, ki se odločijo varčevati v delniških skladih, so že po naravi obnašanja delnic izpostavljeni večjim nihanjem na kratek rok. Korekcije, torej padci cen delnic od 10 % do 20 %, so običajne tudi v letih borznih rasti.
  • Kljub zadnji korekciji ostajajo delnice in delniški skladi najbolj atraktiven naložbeni razred. Pričakovani donosi razvitih trgov se gibljejo med 7 in 8 % na leto, na trgih v razvoju pa seveda ob višjem tveganju še nekaj odstotnih točk več.
Vlagateljem z ustrezno razpršenim portfeljem priporočamo, da ohranijo sestavo svojega premoženja nespremenjeno. Zgodovina nas je naučila, da so panične odločitve pogosto napačne odločitve.

Vlagatelji pa, ki so precenili svojo naklonjenost k tveganju, lahko del premoženja usmerijo v obvezniški sklad ali izkoristijo tudi možnost začasnega prehoda v denarni podsklad Infond Money - Euro, kjer so sredstva naložena pretežno v denarne depozite.


Navedena vsebina  je informativne narave in je tako za bralce informativno gradivo. O morebitnih naložbenih odločitvah na podlagi teh informacij se je potrebno pred izvedbo posvetovati z osebnim finančnim svetovalcem. Vsebina informacije ne pomeni osebnega priporočila stranki za nakup posameznih finančnih instrumentov niti ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Družba ne odgovarja bralcu ali kateri koli drugi osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitev bralca na podlagi informativnega gradiva. Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v informativnem gradivu, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnost dobrega strokovnjaka.
Podatki v tej objavi ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin, temveč le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij. Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v tem dokumentu, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi tega dokumenta.


  
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Kako se v resnici obnašajo trgi
14.02.2019
Dolgoročni vlagatelji požanjejo učinek dolgoročno donosnih delnic
Infond delniški podskladi razvitih trgov - 5 različnih
14.02.2019
Z različnimi strategijami izbirajo delnice iz istih trgov
Polovični vstopni stroški do konca marca
04.01.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.