Kaj nam pokaže krivulja donosnosti obveznic v ZDA | SAVA INFOND

mag. Rene Redžič, upravljavec naložb
mag. Rene Redžič, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  14.08.2018

Inverzna krivulja nastane, ko so pričakovani donosi kratkoročni obveznic višji od donosov dolgoročnih.

 
Investitorji se pogostokrat upravičeno sprašujejo, v kateri fazi ekonomskega cikla smo. Ekonomski cikel lahko opredelimo kot gibanje gospodarske aktivnosti med obdobjem rasti (ekspanzije) in obdobjem stagnacije oziroma zmanjševanja gospodarske aktivnosti (recesije). Ekonomski cikel ima vpliv na kreditni in poslovni cikel  podjetja, saj pogoji dostopa do kreditov (med drugim stroški zadolževanja) vplivajo na investicijske odločitve podjetij, te pa se odražajo v gospodarski rasti držav. Sčasoma so donosi v posameznih naložbenih kategorijah (denimo podjetniške obveznice znotraj in zunaj naložbenega razreda, državne obveznice) vezani na faze ekonomskega cikla.

Cikle lahko identificiramo z opazovanjem razmikov pri reprezentativnih državnih obveznicah. Za naš primer smo uporabili ameriške državne obveznice, saj za ZDA velja, da se v primerjavi z Evropo nahajajo v zrelejši fazi ekonomskega cikla. Za njo je značilno povečevanje finančnega vzvoda podjetij ter zategovanje monetarne politike s strani centralne banke. Ameriški Fed je tako v letu 2017 pričel z normalizacijo obrestnih mer in trikrat dvignil ključno obrestno mero, v letu 2018 pa v prvem polletju še dvakrat za dodatnih 50 bazičnih točk (0,5 %) na trenutnih 2 %. Nadalje je Fed pričel zniževati bilančno vsoto (oktober 2017 - oktober 2018 za predvidoma 300 milijard USD, od oktobra 2018 predvidoma 600 milijard USD letno), ki bi se glede na tempo zniževanja v štirih letih prepolovila.
 

Pretekli cikli kažejo, da inverzni krivulji donosnosti običajno sledi recesija

Čeprav inverzna krivulja donosnosti ni zadosten in tudi ne nujen recesijski indikator, pogled na pretekle cikle pokaže, da je inverzni krivulji donosnosti (kratkoročne obrestne mere presežejo dolgoročne) običajno sledila tudi recesija (glej sliko). Medtem ko je še v začetku leta 2017 razmik med 10-letnimi in 2-letnimi ameriškimi državnimi obveznicami znašal 125 bazičnih točk, znaša trenutno razmik dobrih 25 bazičnih točk.

Pregled gibanja krivulje donosnosti in recesij v ZDA

Glede na to, da je za tržne udeležence inverzna krivulja donosnosti vodilni indikator, ki nakazuje na potencialno zmanjševanje gospodarske aktivnosti v ZDA, je na mestu vprašanje, ali in kdaj bo prišlo do točke preloma v sedanjem ciklu, kar lahko pomembno vpliva na realokacijo in optimizacijo naložbenih portfeljev ter pričakovanja investitorjev glede prihodnjih donosov posameznih naložbenih segmentov.
 

Po mnenju analitikov se to ne bo zgodilo pred drugo polovico leta 2019

Po mnenju analitikov francoske banke Societe Generale je trenutna dinamika gibanja krivulje donosnosti podobna tisti iz obdobja 2004 do 2006. Za razliko od prejšnjega cikla, ko so dinamiko krivulje poganjale zlasti azijske centralne banke ter državni premoženjski skladi z nakupi ameriških državnih obveznic po obdobju Azijske finančne krize (1998), sta tokrat ključna dejavnika okolje nizkih obrestnih mer in iskanje donosa v kontekstu zniževanja globalnih monetarnih spodbud. Upoštevajoč nevtralno obrestno mero Feda, pri kateri se smatra, da se je monetarna politika normalizirala, je mogoče oceniti točko preloma. Medtem, ko je v prejšnjem ciklu  pričakovana nevtralna obrestna mera Feda znašala približno 4,25 % (takrat je tudi prišlo do obrata krivulje), se tokratna pričakovanja glede nevtralne obrestne mere trenutno gibljejo pri 2,875 %. Od te meje naprej bi se soočili z inverzno krivuljo donosnosti (glej sliko). Glede na pričakovano dinamiko dvigovanja obrestnih mer s strani Feda bi to točko dosegli v drugi polovici leta 2019.

Dinamika gibanja - Societe Generale

Nekateri predstavniki Feda so v svojih govorih izpostavili pomembnost krivulje donosnosti v ekonomskih ciklih ter namero, da do inverzne krivulje donosnosti ne bi prišlo. Temu primerno se bo v prihodnje najverjetneje odzival tudi Fed s svojo monetarno politiko, v kolikor ne bo prišlo do večjih šokov v gospodarstvu, še zlasti pri stopnji inflacije. 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 40
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

Brez vstopnih stroškov za enkratna vplačila do 31. avgusta

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Pogumno v drugo polletje
30.07.2020
Največ zaslug za rast pripada družbam, ki izvrstno poslujejo, tudi kadar smo vsi doma.
NOVO: Vse uredite od doma
07.07.2020
Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.