Naj upravljavec vzajemnih skladov v Sloveniji | SAVA INFOND

Sava Infond d.o.o.
Datum objave
Dne  24.03.2023

Naj upravljavec v Sloveniji, šest nagrad za najboljše sklade, pet upravljavcev med najboljših 10

 
V ocenjevanju uspešnosti vzajemnih skladov in upravljavcev skladov, ki ga je že 13. leto organizirala revija Moje finance, je bilo ocenjevanih skupaj 105 vzajemnih skladov desetih družb za upravljanje, ki se tržijo na slovenskem trgu. Vzajemne sklade so ocenjevali v 14 kategorijah in v dveh ocenjevalnih obdobjih, 3 in 10 let.
  
Naj upravljavec v Sloveniji

Upravljavec skladov Damjan Kovačič je prejel nagrado najuspešnejšega upravljavca v Sloveniji.

Nagrado je prejel po zaslugi odličnega upravljanja sredstev v skladu Infond Družbeno odgovorni tako v triletnem kot v desetletnem obdobju. V triletnem obdobju se omenjeni sklad, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto trajnostni razvoj in družbeno odgovorno poslovanje podjetij, ponaša s 23-odstotno donosnostjo in je tako za nekaj več kot 5 odstotnih točk premagal primerjalni indeks.
Naj upravljavci

Med deseterico najboljših upravljavcev vzajemnih skladov v Sloveniji se je ponovno uvrstilo kar pet upravljavcev Save Infond:

•    Damjan Kovačič – 1. mesto,
•    Barbara Gačnik - 5. mesto, 
•    Aleš Grbić – 8. mesto,
•    Aleš Šoba, CFA – 9. mesto,
•    Uroš Selič – 10. mesto. 
Nagrade za najboljši sklad svoje skupine/obdobja so prejeli:

•    Infond Družbeno odgovorni – najboljši sklad kategorije delniški globalni razviti trgi za obe ocenjevani obdobji, 3 in 10 let;
•    Infond Globalni fleksibilni – najboljši sklad kategorije mešani globalni fleksibilni za obe ocenjevani obdobji, 3 in 10 let; 
•    Infond Trgi v razvoju – najboljši sklad kategorije delniški trgi v razvoju za triletno obdobje. 
•    Infond Kratkoročne obveznice-EUR - najboljši obvezniški sklad za triletno obdobje.

Po pet oziroma štiri zvezdice so prejeli še:

•    Infond Zdravstvo za desetletno obdobje v kategoriji delniški farmacija in zdravstvo,
•    Infond Globalni uravnoteženi za desetletno obdobje v kategoriji mešani globalni,
•    Infond Select za desetletno obdobje v kategoriji delniški globalni razviti trgi. 
Sava Infond na odru za zmagovalce

Na podlagi ocen vzajemnih skladov posameznih družb za upravljanje je Sava Infond za triletno ocenjevalno obdobje zasedla 2. mesto, v desetletnem obdobju pa 4. mesto. 
  

Še niste začeli varčevati v Infond skladih?

Lahko vam naštejemo še vsaj šest razlogov za takšno odločitev:
  • velika razpršenost naložbe – več kot 50 naložb v vsakem skladu,
  • aktivno upravljanje sredstev – ekipa vrhunskih, specializiranih upravljavcev,
  • potencialno višji donosi* - preverite v tečajnici,
  • vedno veste, koliko imate – dnevna objava vrednosti na www.infond.si,
  • brezplačna zamenjava skladov – prenos sredstev med podskladi brez stroškov,
  • brez vezave – vaša sredstva lahko dvignete kadarkoli.
 

Izkoristite ugodnosti za enkratna vplačila do konca aprila

 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Borzni trendi - april 2024
12.04.2024
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Zanimiva delnica: Taiwan Semiconductor (TSMC)
11.04.2024
Čipi jezdijo na valu umetne inteligence
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 30. 04. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.