Ne čakajte na višje obrestne mere | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  23.02.2021

Raje aktivirajte del prihrankov.

 


Že nekaj časa so obresti na bančne vloge in depozite skoraj nične in ni pričakovati obrata navzgor. Obenem banke napovedujejo uvedbo ležarin za večje vsote na vlogah in depozitih. V takšnem obdobju je del prihrankov dobro usmeriti v naložbe, kjer je mogoče ustvariti donos. Ena izmed takšnih priložnosti so naložbe v vzajemnih skladih. 

Skladi so primeren del premoženja za skoraj vsakogar

Sklad je zbir naložb v delnice, obveznice in druge finančne instrumente, za katere poskrbijo upravljavci. Vrednost ene enote sklada niha tako, kot borzne cene naložb v skladu. Upravljavci skrbijo, da kupujejo vrednostne papirje za sklad, ko je cena ugodna, in prodajajo, ko so dražji. S tem za vlagatelje ustvarjajo donos. 

Varčujte za dosego svojih ciljev

Če smo se odločili, da bomo varčevali na financiranje otrokovega študija v drugem mestu, je to zelo jasen, časovno in vrednostno opredeljiv cilj. Če želimo plemenititi del finančnega premoženja, prav tako. V izračunih se lahko poigrate s tem, koliko lahko v kakšnem času prihranite za različne cilje: Otroci so za večino od nas največja naložba v življenju. Do osamosvojitve nas po nekaterih izračunih stanejo toliko kot manjši vikend. Da bi otrokom lahko omogočili izobrazbo tudi v primeru, če želijo oditi na študij v drug kraj ali celo državo, lahko zanje začnemo kmalu pripravljati rezervo. Vsi jih poznamo. Treba je prenoviti kopalnico, kupiti nov avto, zamenjati dotrajano peč za ogrevanje. Namesto, da bi za takšne investicije najemali kredit, denar raje prihranimo. Varčevanje v vzajemnih skladih je v razvitem svetu najpogostejša izbira za plemenitenje sredstev, saj omogoča posredno varčevanje v delnicah in obveznicah iz vsega sveta. K sreči nam večino stroškov zdravstvenih storitev še krije zavarovanje, vendar že danes poznamo velike izdatke za nekatere stvari, pri katerih pričakujemo višjo kakovost, kot jo omogoča zavarovanje – zobno protetiko, dodaten čas v zdraviliščih po poškodbah, kakovostni slušni aparati ali ortopedski pripomočki. S prihranki si lahko privoščimo najboljše storitve tedaj, ko jih potrebujemo. Za čas po upokojitvi je najboljše začeti varčevati zgodaj. Tako lahko z nizkimi mesečnimi zneski privarčujete veliko. Na primer če vseh 40 let dela vsak mesec vplačate 150 evrov v globalni delniški sklad, pri katerem lahko pričakujete 6,5-odstotno povprečno letno donosnost, v 30 letih ustvarite premoženje, vredno več kot 300.000 evrov. Iz njega si lahko naslednjih 25 let mesečno izplačujete mesečno rento po 1000 evrov, tudi če prihranjeno naslednjih 25 let izplačevanja ne ustvarja donosa. Enak znesek dosežete, če v osnovni, globalni delniški sklad, naložite 50.000 evrov in počakate 30 let, potem pa začnete izplačevati rento. Vi najbolje veste, kaj pričakujete. Morda še niti nimate predstave, za kaj, veste pa, da je dobro imeti prihranke. 

Zlato finančno pravilo se glasi:
Nikoli ne nosi vseh jajc v eni košari.


Nekaj v banki: denar za nekaj mesecev življenjskih stroškov in tisto, s čimer načrtujemo kupiti kaj večjega v letu ali dveh, sodi na banko, kjer se zanje dobi nizek, a zagotovljen donos.

Nekaj investirati: presežke je sploh zdaj, ko na bančne depozite ne dobimo skoraj nič obresti, smiselno naložiti nekam, kjer vam lahko ustvarijo donos. Kam v piramidi, pa je odvisno od vašega finančnega cilja in osebne nagnjenosti k tveganju.

  

Kako izberemo primeren sklad?

Torej izberem sklad, ki mi je všeč?

'Všeč' ni primeren kriterij. Vsak sklad je primeren za nekoga. Skoraj ni sklada, ki bi bil primeren za vse.
Sklade izbiramo glede na svoje finančne cilje in osebno nagnjenost k tveganju. 

Za svoje naložbe izberite najboljše

Že tretje leto zapored je Sava Infond najboljša družba za upravljanje v Sloveniji.


  

Želite več informacij?

Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
 

Jasmina Polšak
Jasmina Polšak

T: 02 229 74 57
E: jasmina.polsak@infond.si
 


Ines Zec

T: 02 229 74 73
E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami! 

Vse potrebno lahko uredimo tudi na daljavo

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Posledice drame v Suezu
08.04.2021
Gotovo nas bo udarilo po žepu.
Inflacija na pohodu?
30.03.2021
Centralne banke obljubljajo, da ne bodo pokvarile zabave
Polovični vstopni stroški do 15. aprila
15.03.2021
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.