Obveznice na prepihu | SAVA INFOND

mag. Rene Redžič, vodja področja upravljanja naložb
mag. Rene Redžič, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  03.03.2021

Se bo bikovski trend državnih obveznic upehal?

 
Ko smo v začetku preteklega leta izvedeli za novo virusno obolenje, covid-19, ki se je pojavilo na Kitajskem, si nihče od nas ni predstavljal, da se bo globalno gospodarstvo v drugem četrtletju 2020 znašlo sredi kratke, a globoke recesije, kakršne ne pomnimo vse od konca druge svetovne vojne. Ukrepi centralnih bank, ki so temu sledili, so bili res izjemni in obsežni ter so pomembno pripomogli k stabilizaciji finančnega sistema. Brez agresivnih programov centralnih bank ter državnih ukrepov na fiskalnem področju je obstajala resna grožnja, da doživimo novo finančno krizo. Namesto tega so vodilne centralne banke uvedle vrsto programov za zagotavljanje likvidnosti ter pomirile finančne trge.

Ameriška centralna banka Fed je tako v lanskem marcu na izrednih zasedanjih drastično znižala ključno obrestno mero in pričela odkupovati dolžniške vrednotne papirje (državne obveznice in hipotekarne obveznice) v neomejenem obsegu. Evropska centralna banka (ECB) je brezkompromisno sledila Fedu in aktivirala 750 milijard evrov težak program odkupa državnih in drugih obveznic, ki ga je poimenovala Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Na kasnejših zasedanjih je ECB znesek odkupov znotraj programa PEPP zvišala še za dodatnih 1.100 milijard evrov na predvidenih 1.850 milijard evrov, tovrstne odkupe pa bo izvajala vsaj do sredine leta 2022.

Ob močni podpori centralnih bank so obvezniški trgi ponovno nagradili vlagatelje. Indeks evropskih državnih obveznic iBoxx € Sovereigns je tako preteklo leto zaključil pri pet odstotkih rasti, indeks podjetniških obveznic denominiranih v evrih iBoxx € Corporates pa je po nadpovprečni nihajnosti v lanskem marcu nadoknadil izgubljeno ter leto zaključil z 2,7-odstotno rastjo. Bikovski trend, ki na primeru državnih obveznic traja že dobrih 40 let, se še kar ni upehal.
 

Ali se bo bikovski trend prekinil, je težko napovedati

Napovedi analitikov za obvezniške trge za leto 2021 niso posebej obetavne, saj se zahtevane donosnosti obveznic nahajajo na zgodovinsko nizkih ravneh. Ali se bo bikovski trend prekinil, je težko napovedati, je pa tveganje preobrata vse večje. Slabo leto po začetku pandemije covid-19 je globalno gospodarstvo na poti post-pandemičnega okrevanja, krepijo se inflacijska pričakovanja, zahtevane donosnosti obveznic pa so se v zadnjih nekaj tednih posledično začele zviševati. Na primeru Evrope so se inflacijska pričakovanja po lanskem dnu v mesecu marcu okrepila in vrnila na predkrizne nivoje pri 1,3 odstotka, v ZDA pa so inflacijska pričakovanja že presegla ciljno raven centralne banke pri dveh odstotkih (trenutno 2,3 odstotka). Uganka ostaja v času pandemije odloženo potrošniško povpraševanje, ki se ob normalizaciji razmer in ob sprejetih fiskalnih ukrepih držav lahko odrazi tako v nadpovprečni gospodarski rasti kot tudi rastoči stopnji inflacije. Slednja pa ni zaveznik obvezniškim trgom, ki so se tako znašli na prepihu. Čeprav še ne moremo govoriti o trendu rastoče zahtevane donosnosti obveznic, lahko v letošnjem letu pričakujemo povečano nihajnost na obvezniških trgih.
Komentar je bil objavljen v dnevniku Večer 24. februarja 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Vse potrebno lahko uredimo tudi na daljavo

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Posledice drame v Suezu
08.04.2021
Gotovo nas bo udarilo po žepu.
Inflacija na pohodu?
30.03.2021
Centralne banke obljubljajo, da ne bodo pokvarile zabave
Polovični vstopni stroški do 15. aprila
15.03.2021
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.