Obveznice so nazaj | SAVA INFOND

Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Datum objave
Dne  14.03.2023

Osebne finance so v letu 2023 znova postale lažje

 
Delnice nimajo prave alternative. To je bilo (pravilno) prepričanje vlagateljev po letu 2008 in veliki finančni krizi. Obrestne mere so upadle na zgodovinsko najnižje ravni, v Evropi celo v negativno območje, in delnice so kot ena redkih in enostavno dostopnih naložb dajale realno pozitivne donose. Nato je prišlo leto 2022, najvišja inflacija v zadnjih 40 letih v razvitih državah in skok obrestnih mer na najvišje ravni v zadnjem desetletju. Čeprav je bil skok obrestnih mer boleč (vlagatelji v obveznice so utrpeli precejšnje izgube), je prinesel pomembno spremembo, ki je pozitivna za vlagatelje. Po dolgem času najbolj varne naložbe (v resnici ni nobena naložba popolnoma varna), kot so zakladne menice in obveznice daljših ročnosti državnih izdajateljev, prinašajo pozitivne donose. Slovenski varčevalci, ki imajo pri slovenskih bankah še vedno blizu 26 milijard evrov depozitov, imajo končno donosno alternativo.

Gre za verjetno najpomembnejšo spremembo na finančnih trgih v zadnjem desetletju. Trend upadanja obrestnih mer, ki se je začel v 80. letih prejšnjega stoletja, po bitki z zadnjo inflacijsko epizodo, je v letu 2022 doživel svoj konec. V zadnjem desetletju je postala nova normalnost, da bodo obrestne mere ostale na nizkih nivojih v nedogled. Seveda nič ni večno in osebno menim, da je pozitivno, da je ta eksperiment z negativnimi obrestnimi merami za nami. Obveznice so danes lahko znova pomemben del v portfeljih vlagateljev, predvsem tistih, ki potrebujejo denar v bližnji prihodnosti.

Če pogledamo, kolikšen donos lahko danes dobi vlagatelj v nemški državni obveznici, ki velja za najbolj varen finančni instrument za evropskega vlagatelja, vidimo, da je v preteklih dobrih 12 mesecih prišlo do korenite spremembe. Nemške dveletne obveznice so še pred letom dni garantirale negativen donos v višini 0,75 odstotka. Danes dobi vlagatelj 3,2 odstotka, torej kar 4 odstotke več. Ni pa samo normalen donos, ki ga danes zagotavlja naložba v obveznice, tisto, kar jih dela privlačne. Obveznice so v vseh recesijah v zadnjih 50 letih dosegle višje donose kot delniške naložbe. Kar je seveda logično, saj centralne banke v času recesij znižujejo obrestne mere s ciljem vzpodbuditi gospodarsko okrevanje. Tudi v naslednji recesiji bo podobno (kadarkoli bo pač prišla). K sreči bodo centralne banke vsaj imele prostor za nižanje obrestnih mer, česar še pred dobrim letom ne bi mogli trditi.

Seveda delnice ostajajo najbolj primeren naložbeni razred za dolgoročne vlagatelje. Pričakovani presežni donos ostaja dovolj visok, vendar ne več tako ekstremen, kot je bil v zadnjem desetletju. Za obdobja varčevanja manj kot deset let pa je kombinacija delnic in obveznic znova privlačna. Vlagatelji, ki jim nihanja delniških trgov ne dišijo, pa lahko znova naložijo v obveznice in obvezniške sklade, ki ponujajo precej višji donos kot depoziti pri slovenskih bankah.

Priporočilo, da naj se vlagatelji izogibajo obveznicam, ko so ponujale neumno nizke (tudi negativne) pričakovane donose, je za nami. Danes lahko obveznice znova igrajo pomembno vlogo v razpršenem portfelju vlagateljev. V primeru recesije in možnih negativnih razpletov na delniških trgih bodo zagotavljale zaščito, kot so je vedno v preteklosti. Osebne finance so v letu 2023 tako znova postale lažje.


Objavljeno v dnevniku Večer, 9. marca 2023. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Ugodnosti za enkratna vplačila do konca marca

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: Uber
29.11.2023
Uber posluje v 70 državah, 131 milijonov strank uporablja njegove storitve v 10.500 mestih
Olajšanje na delniških trgih
22.11.2023
Če smo torej res videli konec višanja obrestnih mer s strani centralnih bank, kaj to pomeni za različne naložbene ...
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.