Odlični donosi vročih tehnoloških delnic | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  22.08.2023

Večina zunajserijskih donosov je skoncentriranih na vodilna tehnološka podjetja

 
Namesto klasične množične eksplozije rasti tehnoloških delnic letos po besedah Damodarana spremljamo prerazporeditev vrednosti od majhnih, špekulativnih tehnoloških družb, ki poslujejo z izgubo, do ekskluzivne elite tehnoloških družb, ki so močno izboljšale svoje poslovanje.

Večina zunajserijskih donosov je skoncentrirana na vodilna tehnološka podjetja, ki so po lanskih bolečih padcih ob uspešni redukcijski dieti v obliki zniževanja stroškov postala še učinkovitejši stroji za tiskanje denarja. Večina vlagateljev bo presenečena ob podatku, da kljub letošnji več kot 30-odstotni rasti tehnoloških delnic, krivulja okrevanja tehnološkega indeksa Nasdaq po skoraj 440 trgovalnih dneh od vrha v novembru 2021 še vedno zaostaja za povprečno krivuljo okrevanja tehnoloških delnic za približno 20 odstotkov.

Vsekakor precej presenetljiv in zanimiv podatek, ki postavi v zgodovinsko perspektivo letošnje spektakularne donose vročih tehnoloških delnic in nas opominja, kako posebni, divji, siloviti in drugačni so premiki tehnoloških delnic po prehodu v informacijsko družbo konec 70. let preteklega stoletja.
 

Nelagodje vlagateljev ob evforiji

Številni vlagatelji se že nekaj časa počutijo nelagodno ob evforiji, ki je povezana s potencialnim napihovanjem balona tistih naložb, ki jih najbolj povezujemo s prodorom umetne inteligence (UI). V zadnjih tednih sicer zaznavamo, da se je nekoliko zmanjšalo zanimanje splošne in investicijske javnosti za fenomen umetne inteligence, vendar je po Bloombergovi statistiki število objav na temo umetne inteligence še vedno za skoraj desetkrat večje, kot npr. število prispevkov, ki govori o drugi vroči poletni temi –mehkem gospodarskem pristanku.

Sam sem trdno prepričan, da je tehnološki napredek tisti, ki spreminja svet na bolje, hkrati pa pomembno ali celo odločilno pripomore k nadpovprečnim donosom na delniških trgih. Ne glede na to, kako navdušeni smo nad potencialom, ki ga prinaša umetna inteligenca, se moramo zavedati, da so v cenah najbolj vročih UI delnic že vračunane vrtoglavo visoke pričakovane stopnje rasti.

Delnica Nvidie, ki je v epicentru eksplozije umetne inteligence, namreč na borzi kotira pri 40-kratniku lanskih in 25-kratniku napovedanih prihodkov, kar je denimo več kot Intel, Cisco, Oracle in Qualcomm na višku tehnološke manije leta 2000 in je tako z naskokom najdražja delnica med 500 največjimi korporacijami. Kako verjetno je, da lahko Nvidia ali podobne (pre)napihnjene super delnice v prihodnjih mesecih in letih še naprej premagujejo trge?

Jeremy Siegel in Jeremy Schwartz v najnovejši izdaji klasike Delnice na dolgi rok navajata, da je bilo v preteklem stoletju 231 podobnih delnic, ki so kotirale pri več kot 25-kratniku tekočih prihodkov. Verjetnost, da so te delnice v naslednjih 12 mesecih premagale donose trga, je znašala komaj 21 odstotkov, povprečni relativni zaostanek pa je bil 36 odstotkov. Zgodovinska statistika istočasno navaja, da je verjetnost, da bo takšna delnica v prihodnjih treh, petih in desetih letih presegla donose delniških trgov manj kot 10-odstotna.

Po drugi svetovni vojni so po odličnem začetku leta ameriške delnice v 21 primerih pridobile več kot deset odstotkov vrednosti. V povprečju je nato sledila nekajmesečna konsolidacija tečajev do sredine oktobra, do odločilnega naskoka v zaključku leta, ki je potisnil donose v koledarskem letu na skoraj 25 odstotkov.

Gibanje Nasdaq Composite


Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar, 21. avgusta 2023 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Ugodnosti za velika enkratna vplačila do konca septembra

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Delnice letos skoraj nimajo slabih dni
18.07.2024
Dobro razpoloženi vlagatelji se ne pustijo motiti niti nepredvidljivemu razpletu ameriških volitev
Poletna vročica na delniških trgih
11.07.2024
Ameriške delnice so upravičeno v ospredju
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.