Plastenke je možno izdelati iz ostankov biomase | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  03.08.2022

Za trajnostni prehod je pomembno, kdaj – in s kakšnimi tehnologijami – bo ogljična nevtralnost praksa

 
Evropska unija se je zavezala, da bo v boju proti podnebnim spremembam do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost  oziroma ničelne neto izpuste ogljikovega dioksida. Zanimivo in spodbudno je, da vodilne svetovne multinacionalke zadnje čase prav tekmujejo, katera si bo zastavila bolj ambiciozne cilje pri doseganju ogljične nevtralnosti. 

Ta dejansko postaja najpomembnejši trajnostni korporativni cilj s konkretnimi ciljnimi datumi in s tem nedvomno eden najpomembnejših strukturnih megatrendov našega časa. Ključno strateško vprašanje v zvezi s trajnostnim poslovanjem se torej glasi: Kako bodo lahko družbe konkretno in ne samo z visokoletečimi cilji na papirju čez nekaj let dosegle ogljično nevtralnost?

Iz žagovine v plastiko

Ali poznate kakšno podjetje, za katero bi lahko brez pretiravanja trdili, da lahko s svojo čisto tehnologijo pomembno pripomore k ublažitvi podnebnih sprememb in popelje svet v novo, ogljično nevtralno dobo? Eno od takih podjetij je v širši javnosti praktično neznana družba Origin Materials, ki se ponaša z eno najbolj obetavnih tehnologij s področja ogljično negativnih trajnostnih materialov. Njihova preizkušena tehnološka platforma omogoča pretvorbo ogljika iz cenene lesne žagovine in drugih ostankov biomase v uporabne plastične in sestavljene materiale. Skupni trg za takšne proizvode presega tisoč milijard dolarjev.

Origin Materials ponuja eno od rešitev za zgodovinski prehod na trajnostne materiale, ki so stoodstotno rastlinskega izvora, približno desetkrat cenejši od bio-alternativ in cenovno primerljivi s petrokemičnimi plastičnimi materiali. 

Origin Materials bi nekega dne lahko postal Tesla na področju kemije inovativnih materialov, zdaj pa je še na začetku svoje poslovne poti. V borzni hierarhiji spada med mala špekulativna (small-cap) podjetja s tržno kapitalizacijo okoli 780 milijonov dolarjev. Na borzi so začeli kotirati v letu 2021 in imajo s 420 milijoni dolarjev v tem trenutku zagotovljena zagonska sredstva za izgradnjo in dokončanje prvih Origin 1 in 2 procesnih obratov. 

Veliko povpraševanje po izdelkih

Že pred prvim začetkom proizvodnje embalaže PET konec letošnjega leta je imela družba zasedene vse zmogljivosti in zagotovljena naročila oziroma rezervacije v višini kar 7,4 milijarde dolarjev. Končni in stranski proizvodi družbe so PET, klorometil furfural CMF in hidrotermalno oglje HTC, ki so uporabni pri proizvodnji široke palete izdelkov, kot so pakirni materiali, oblačila, tekstil, plastika, avtomobilski deli, gume, preproge, premazi, asfalt in tako dalje. Njihovi kupci in strateški partnerji so Pepsi, Nesle, Danone, Ford, LVMH, Mitsubishi in drugi. 

Origin ima izjemno podporo med investitorji, s kupci, ki naravnost hlepijo po njihovih materialih in so jim zato pripravljeni pomagati tudi z razvojnimi sredstvi. Po finančnih projekcijah uprave naj bi leta 2027 dosegli za 1,5 milijarde dolarjev prihodkov in 600 milijonov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), z načrtovano skoraj 50-odstotno letno rastjo prihodkov v obdobju 2026 do 2030. 
Kot največje tveganje ocenjujem negotovost, ki je povezana s tehnologijo, ter izgradnjo načrtovanih predelovalnih obratov, ki bo trajala nekaj let. Pri tem Origin ne izumlja tople vode, saj uporabljajo stare in preizkušene tehnološke procese, ki so v petrokemijski industriji znani že več desetletij.Razkritje: Avtor besedila ni lastnik delnic družbe Origin Materials z oznako ORGN US, ki jo imamo v portfelju sklada Infond Megatrendi.

Objavljeno v prilogi Dela Posel&Denar 25. julija 2022 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Več o skladih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kljub rasti borzni medved še ni premagan
31.05.2023
Ob odličnem začetku leta je pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored upada
Kaj nas uči zgodba o najprestižnejši evropski delniški družbi
24.05.2023
Investiranje v kakovost je na dolgi rok bolj donosno
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.