Prvi podsklad ciljnega datuma v Sloveniji | KBM Infond

Datum objave
Dne  10.01.2017

Podsklad, namenjen postopnemu varčevanju za dopolnilo pokojnine vsem, ki se upokojujejo okoli leta 2040.

 
KBM Infond je 9. januarja začel tržiti prvi podsklad ciljnega datuma slovenskih upravljavcev. Infond 2040, podsklad ciljnega datuma, je namenjen vsem, ki se bodo upokojili okoli leta 2040. Sklad bo upravljan po strategiji življenjskega cikla, sredstva sklada se bodo do leta 2040 postopno prenašala iz pretežno delniških v pretežno obvezniške naložbe. Infond 2040 po izteku tega leta ne bo prenehal poslovati, ohranil bo takratno, pretežno obvezniško naložbeno strukturo.

»S spremembami pogojev se že danes upokojujejo generacije, katerih pokojnina iz prvega in drugega stebra skupaj dosega morda le 60 % zadnje izplačane plače,« pravi Matjaž Lorenčič, predsednik uprave KBM Infond, družbe za upravljanje. »Zato je nujno, da si tudi sami ustvarimo rezervo, ki nam bo prosto dosegljiva. Sklad seveda ni namenjen samo varčevanju za pokojnino – primeren je za vse, ki načrtujejo zaključek naložbe okoli leta 2040.«

Ključna prednost varčevanja v skladu Infond 2040 je, da so sredstva kadarkoli dosegljiva, sklad nima vstopnih stroškov, upravljavska provizija pa je zelo ugodna in postopno padajoča. Na Infondu ocenjujejo, da je najboljši način varčevanja za pokojnino postopno mesečno varčevanje prek direktnih obremenitev (trajnikov po starem) – najnižji znesek vplačila je 50 evrov.

Infond 2040 je podsklad Krovnega sklada Infond, zato lahko vlagatelji uporabljajo tudi vse prednosti upravljanja svojih privarčevanih sredstev s prenosi med podskladi.


KLJUČNE PREDNOSTI NALOŽBE V INFOND 2040
  • Brez vstopnih stroškov.
  • Brez izstopnih stroškov (po preteku treh let od vplačila).
  • Zelo ugodna, postopno padajoča upravljavska provizija.
  • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (vsaj 50 EUR).
  • Sredstva niso vezana, vlagatelj jih lahko kadarkoli izplača ali prenese v drug podsklad.
  • Vlagatelj sam določi, kako pogosto, kolikšen znesek in na kakšen način varčuje.
  • Sredstva se investirajo v več kot 50 različnih vrednostnih papirjev.
  • Enostavno in priročno. Vlagatelj izbere in vplača v sklad. Ostalo naredijo upravljavci sklada s prilagajanjem sredstev sklada do ciljnega datuma 2040.

 
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.