Publikacije | SAVA INFOND

DOKUMENT OBLIKA
Naložbeni mozaik - september 2015
Iz vsebine: Kitajska na poti v "New normal" in Ali nas mora biti strah zaradi visokih vrednotenj
(pdf, 2.043,71 kb)
ABC naložb v vzajemne sklade (pdf, 862,02 kb)
Predstavitev skladov v upravljanju KBM Infond (pdf, 1.440,53 kb)
Naložbeni mozaik - december 2014
Iz vsebine: Pogled 2015 - Počasno in neenakomerno okrevanje prinaša večjo volatilnost na delniških trgih
(pdf, 5.212,86 kb)
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.