Rešitev so genialne inovacije | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  12.01.2022

Za ozdravitev planeta bo potrebna največja mobilizacija kapitala in virov v zgodovini človeštva

 
Moderne civilizacije si ne moremo zamišljati brez uporabe fosilnih goriv, ki so omogočila prehod iz nizko produktivne kmetijske v industrijsko družbo z uporabo prelomnih odkritij parnega stroja, motorja z notranjim izgorevanjem in elektrifikacije družbe.

Danes si težko predstavljamo, kako bi bilo videti naše življenje, če se človeštvo ne bi naučilo izrabljati čudežne energije premoga in nafte, ki sta s svojo visoko energijsko gostoto v preteklih dveh stoletjih odločilno pripomogla k največjem družbenem in gospodarskem preskoku v zgodovini. Seveda se rast in napredek nista ustavila v prvi polovici preteklega stoletja, vendar pa se kljub izjemnemu tehnološkemu napredku, osvajanju vesolja, odkritju interneta, digitalizaciji družbe in razvoju na področju medicine nič ne more primerjati z revolucionarnim odkritjem obilja poceni in »neomejene« energije fosilnih goriv.

Napredek za strahotno ceno

Na Zemlji tako zdaj živi sedemkrat več prebivalcev kot pred dvema stoletjema, pred dobo fosilnih goriv, naš svet pa še nikoli ni bil tako miroljuben in gospodarsko napreden. Življenjska doba se je od leta 1950 podaljšala s 47 na 72 let, umrljivost otrok do petega leta starosti se je znižala z 22 na manj kot štiri odstotke, delež svetovne populacije, ki živi v ekstremni revščini z manj kot 1,9 dolarja na dan, je v zadnjih 20 letih strmoglavil z več kot 30 na manj kot 10 odstotkov. Svetovni bruto domači proizvod je v tem času dosegal eksponentne stopnje rasti in se je v zadnjih stotih letih realno povečal za kar tridesetkrat.

Vsa ta idilična slika o čudoviti krivulji napredka pa izgubi velik del svojega sijaja ob strahotni ceni, ki jo plačujemo z onesnaževanjem planeta, uničevanjem ekosistemov, izgubo biološke raznovrstnosti, dvigom temperature ozračja in potencialno uničujočimi podnebnimi spremembami.

Moderna naravoslovna znanost se je bolj ali manj poenotila o obstoju antropogenega segrevanja in prepričljivo ovrgla najbolj popularne argumente podnebnih skeptikov. Neposredne fizikalne meritve, statistični dokazi in nepregledno število recenziranih raziskav pričajo o tem, da je 97 odstotkov klimatologov prepričanih, da smo ljudje tisti, ki povzročamo globalno segrevanje.

Podnebne spremembe si lahko nazorno predstavljamo kot moderno Pascalovo stavo o obstoju Boga. Če ne bomo naredili nič, lahko izgubimo vse in se znajdemo v podnebnem peklu z dvigom morske gladine, sušami, masovnim izumrtjem vrst, kolapsom ekosistemov, pomanjkanjem hrane, vojnami in planetom, ki ne bo naseljiv za prihodnje generacije. Če pa se odločimo, da se bomo aktivno spopadli s podnebnimi spremembami, nas pot lahko popelje v nebesa s človeško vrsto, ki bo še naprej prosperirala na zelenem planetu.

»Spreobrnjenje« je racionalno

Tudi za skeptike, ki razmišljajo: »Zakaj bi zmetali v zrak ves ta denar za razogljičenje družbe ob objektivno veliki negotovosti glede dvigovanja temperature v prihodnih letih?«, je torej racionalna odločitev, da se »spreobrnejo«, ali pa vsaj pretvarjajo, da verjamejo v preventivo. Kajti v nasprotnem, skrajnem primeru bodo posledice uničujoče in bo morda celo ogrožen obstoj planeta.

Za ozdravitev planeta bo potrebna največja mobilizacija kapitala in virov v zgodovini človeštva. Edina rešitev so genialne inovacije in čim hitrejše tektonske pozitivne spremembe na planetarni ravni, sicer bo račun za neukrepanje vsak dan višji.

Iz preteklih izkušenj vemo, da so radikalne preobrazbe civilizacije, kot jo je prinesla industrijska revolucija z izkoriščanjem fosilnih goriv, pa tudi internet in digitalizacija v preteklih treh desetletjih, v svojem bistvu največji generatorji bogastva, ki ga pozna svet.

Izzivi in priložnosti povezane z do okolja prijaznim razogljičenjem družbe, se po pomembnosti in razsežnostih ne morejo primerjati z ničemer v zgodovini civilizacije. Prinesli bodo nove zmagovalce, ki bodo spremenili svet na bolje in ustvarili nesluteno bogastvo novi generaciji vlagateljev.

Kot upravljavci finančnega premoženja aktivno spodbujamo trajnostni razvoj in družbeno odgovorno investiranje, hkrati pa neutrudno iščemo in agresivno podpiramo bodoče velike zmagovalce prehoda v nizkoogljično družbo.


Cena onesnaževanja - emisijski kuponi v EU (ICE EUA)

Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar 10. januarja 2022 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Primerjajte sklade med seboj

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kljub rasti borzni medved še ni premagan
31.05.2023
Ob odličnem začetku leta je pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored upada
Kaj nas uči zgodba o najprestižnejši evropski delniški družbi
24.05.2023
Investiranje v kakovost je na dolgi rok bolj donosno
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.