Siloviti odboj delnic | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  15.11.2023

Šele osemnajstič po letu 1945 prižgali Zweigov tehnični signal

 
Prestrašeni udeleženci na finančnih trgih so bili zadnje čase preveč zaposleni zaradi nepričakovane vojne na nemirnem Bližnjem vzhodu in z blago korekcijo na delniških trgih, da bi se posebej ukvarjali z obletnico začetka novega bikovskega trga. Kdo bi si mislil, da bodo biki od lanskega oktobra tako suvereno zagospodarili na borzah, če vemo, da se je pred letom dni večina na Wall Streetu tresla od strahu pred recesijo, ki so ji pripisovali celo 70- ali večodstotno verjetnost. Svetovne delnice so od takrat v evrih pridobile 13 odstotkov, tehnološke delnice pa so ob zgodovinskem preboju na področju umetne inteligence poletele za več kot 34 odstotkov in popeljale borze v bližino novih rekordnih vrednosti.

Zadnji teden v oktobru in prvi teden v novembru se ponovno nista izneverila večletnemu sezonskemu koledarju. Ob ekstremno negativnem sentimentu na trgih smo namreč doživeli silovit odboj delnic, ki je z eno potezo odpihnil blago korekcijo tečajev in postavil stvari na »svoje mesto«. Najboljši letošnji teden na borzah je hkrati prinesel dobro izhodišče za nadaljevanje pozitivnih gibanj do konca leta. Kot kaže smo - ob najdaljšem pozitivnem nizu dnevnih rasti tečajev ameriških delnic po novembru 2021 - dobili pritrdilni odgovor na vprašanje, ali se nam obeta še eno leto s pomembnim dnom v oktobru.
 

Pogled nazaj in analiza

V vzvratnem ogledalu lahko glavne razloge za preobrat na delniških in obvezniških trgih iščemo v pričakovani odsotnosti dviga referenčnih kratkoročnih obrestnih mer na zasedanju ameriške centralne banke, manjših načrtovanih izdajah dolgoročnega dolga ter sramežljivem začetku ohlajanja trga dela z rahlim povečanjem brezposelnosti v ZDA na 3,9 odstotka. Poslabšanje razmer na (pre)vročem trgu dela morda v tem trenutku pomeni dobrodošlo olajšanje, vendar pa se v njem skriva dvorezen meč, saj zgodovinske izkušnje pravijo, da se v ZDA nikoli niso uspeli izogniti recesiji, kadar se je stopnja brezposelnosti od doseženega dna dvignila za 0,5 odstotne točke …

Vse to dogajanje na finančnih trgih posredno potrjuje tezo o tem, da smo v tem poslovnem ciklu že dosegli vrh pri obrestnih merah, kar ima seveda izjemno in odločilno težo za prihodnje donose delnic in obveznic.

Kakšne kratkoročne donose so v preteklosti v povprečju dosegle borze, kadar je prišlo na trgih do tako silovitega in eksplozivnega odboja delnic?
Kot zanimivost lahko navedemo, da se je pred nekaj dnevi, šele osemnajstič po letu 1945, prižgal Zweigov tehnični signal, ki vsebuje informacije, kako široko razširjena je udeležba delnic ob podobno silovitih odbojih trga. Ta redko videni tehnični signal se ponaša z izjemno uspešno zgodovino in »napoveduje«, da bodo delnice v naslednjih treh mesecih ob 77-odstotni verjetnosti pridobile dodatnih 8,4 odstotkov, v naslednjih 12 mesecih pa celo 23 odstotkov.
Pri citiranju podobnih odličnih zgodovinskih rezultatov moramo biti previdni, saj imamo običajno opravka s (pre)majhnim statističnim vzorcem. Pri omenjenem signalu se mi zdi enako fascinantno to, da so bili v preteklosti donosi ameriških delnic po 12 mesecih v vseh primerih pozitivni, z najnižjim donosom, ki je znašal slabih 7 odstotkov. Koliko vlagateljev poznate, ki so v teh dneh vsaj približno podobno optimistični ali celo evforični? Po različnih raziskavah sentimenta, ki jih zasledujem, bi rekel, da morda dva od desetih vlagateljev …Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar, 13. novembra 2023. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Ugodnosti za enkratna vplačila do konca novembra

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: Uber
29.11.2023
Uber posluje v 70 državah, 131 milijonov strank uporablja njegove storitve v 10.500 mestih
Olajšanje na delniških trgih
22.11.2023
Če smo torej res videli konec višanja obrestnih mer s strani centralnih bank, kaj to pomeni za različne naložbene ...
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.