Sklad meseca: Infond Dynamic | KBM Infond

Aleš Šoba, CFA, upravljavec - analitik
Aleš Šoba, CFA, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  11.05.2017

Fokusiran sklad visokokvalitetnih podjetij

 

Filozofija in investicijski proces

Osnovna filozofija sklada je, da investira v najboljša podjetja, ki imajo dolgoročno vzdržne konkurenčne prednosti in to po kar se da ugodnih vrednotenjih. Sklad se zgleduj po filozofiji Warren Buffetta, ki je nekoč dejal, da je vse, kar je potrebno narediti, da kupiš delnice odličnih podjetij za manj, kot je njihova poštena vrednost (»Buy shares in a great business for less than the business is intrisically worth«).
Seveda v realnosti ni tako enostavno. Najprej je treba prepoznati, katera so sploh tista odlična podjetja, in nato še oceniti, koliko znaša njihova poštena vrednost.
 

Najti odlična podjetja

Prvi korak je torej poiskati odlična podjetja. Najdemo jih v različnih panogah. Iščemo podjetja, ki so sposobna generirati nadpovprečne donose zelo dolgo - več kot 10 let. Kot vemo iz osnov mikroekonomije, v konkurenčnem gospodarstvu ne traja dolgo, da podjetje z dobičkonosnim produktom/storitvijo konkurenca kopira ali celo izboljša. Tako dokaj hitro izginejo tudi nadpovprečni donosi, ki jih je podjetje generiralo. Vendar obstajajo podjetja, ki preživijo neprestane napade svojih konkurentov, in so sposobna tudi več desetletij dosegati nadpovprečen donos.

Vzroki tovrstnih konkurenčnih prednosti podjetij so različni. Med najmočnejše pa sodijo močna blagovna znamka (Walt Disney, Starbucks), stroški menjave (Apple) in učinek mreže (Amazon, Priceline, Facebook in Tencent). Konkurenca tem podjetjem enostavno ne pride do živega.
 

Kupiti jih po ugodni ceni

Zadnji korak je odgovor na vprašanje, kdaj kupiti ta podjetja. Dobimo ga z vrednotenjem, ker, ne glede na kakovost podjetja, še vedno je lahko slaba naložba, če ga kupimo po previsoki ceni. Ker je sama ocena vrednosti bolj umetnost kot znanost, si moramo dovoliti tudi prostor za napake, zato je najboljši čas za nakup delnic izbranih podjetij takrat, ko so njihovi tečaji daleč pod ocenjeno pošteno vrednostjo.
 

Struktura sklada in pretekla uspešnost

Trenutno ima sklad 37 naložb, tako, da gre za zelo fokusiran pristop. V bistvu sklad nalaga le v najboljše ideje, kar zmanjšuje njegovo razpršenost. Sklad ima konec aprila največji delež delnic v sektorjih informacijske tehnologije (30 %), trajnih potrošnih dobrin (19 %) in zdravstva (17 %). Gre za sektorje, kjer podjetja najlažje dosežejo dolgoročne konkurenčne prednosti.
V spodnji tabeli vidimo 10 največjih naložb. Trenutno največjo naložbo predstavlja konglomerat pod vodstvom legendarnega Warrena Buffetta, ki nekako izžareva celotno filozofijo sklada Infond Dynamic. Med največjimi naložbami najdemo tudi tehnološke gigante, kot so Amazon, Facebook, Alibaba in Alphabet (Google), ki so na svojih področjih brez konkurence, in še vedno predstavljajo eno boljših naložbenih priložnosti.Strategija sklada se je v preteklih treh letih izkazala kot zelo uspešna, saj sklad v tem obdobju dosega donos v višini 42 odstotkov in presega donos primerljivega indeksa MSCI AC World. Povprečen letni donos je znašal 12,36 odstotka.Sklad je primeren za vlagatelje, ki so bolj nagnjeni k tveganju, saj zaradi manjšega števila naložb vrednost sklada bolj niha. Na dolgi rok pa cilj sklada ostaja doseči nadpovprečen donos za naše vlagatelje. 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Money – Euro
TIP SKLADA
Denarni sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.