Sklad meseca: Infond Kratkoročne obveznice - EUR | SAVA INFOND

Sava Infond d.o.o.
Datum objave
Dne  15.11.2023

Blažilec nihanj

 
Po veliko letih, ko so bile obrestne mere pretežno blizu nič, kar je odseval tudi donos obveznic, so obvezniški skladi spet na mestu osebnih portfeljev, ki si ga zaslužijo. So blažilec nihanja osebnih naložb.

Za razliko od delniških in mešanih skladov, pri katerem je priporočeno obdobje varčevanja 5 let in več, je Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad, primeren tudi za kratkoročno varčevanje, za obdobje enega leta in več. V njem so kratkoročni vrednostni papirji, ki se hitro odzivajo na spreminjanje finančnih pogojev na trgu. Zato za ta sklad ni smiselno gledati pretekle donosnosti, z novimi pogoji na denarnih trgih pretekla donosnost ne odraža pričakovanj za prihodnost. V trenutnem okolju višjih obrestnih mer so obvezniške naložbe ponovno zanimiv del osebnih portfeljev tako za obstoječe kot za nove vlagatelje.

Sklad kratkoročnih obveznic omogoča:
  • razpršitev portfelja
  • v primerjavi z višjetveganimi skladi manjše nihanje vrednosti naložbe
  • stalno likvidnost brez vezave sredstev
  • višje pričakovane donose kot na bančne vloge
  • višjo predvidljivost doseganja donosov
  • v portfelj vključite tudi obveznice, ki imajo nominalno vrednost, ki je težko dosegljiva običajnemu vlagatelju.
 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Je Indija nova Kitajska?
28.02.2024
Državni delniški indeks Nifty 50, ki vključuje 50 največjih indijskih podjetij, že osem let neprekinjeno raste
Gospodar indeksov je presegel 5000 točk
21.02.2024
Podjetja v S&P 500 so vredna 1600-krat toliko, kolikor imamo Slovenci privarčevanega v bančnih depozitih
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 31. 03. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.