Sklad meseca: Infond ZDA | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, namestnica direktorja sektorja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, namestnica direktorja sektorja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  12.12.2016

Po predsedniških volitvah v novembru so se delniški tečaji prebudili.

 
Infond ZDA, delniški podsklad, nalaga sredstva v delnice družb, ki imajo sedež oziroma pretežni del poslovanja v državah Severne Amerike. Sektorsko sklad ni omejen.

Letošnji donos sklada do 8. decembra 2016 znaša  7,95 %. Potem, ko se je donosnost sklada v prvi polovici leta gibala v negativnem območju, se je v drugi polovici leta približala ničli, po predsedniških volitvah v novembru pa so se delniški tečaji prebudili.

Nepričakovana izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA v novembru je sprva povzročila padec cen delnic na borzi, že do konca dneva pa je razočaranje vlagateljev nadomestil optimizem.  Pričakovati je, da se bo optimizem vlagateljev nadaljeval vsaj še v prvem kvartalu leta 2017. Trump se zavzema za nižje davke na dobičke, zmanjšati namerava birokracijo, predlagan je tudi fiskalni stimulus. Vse navedeno je vplivalo na inflacijska pričakovanja in na rast pričakovanj glede dobičkov podjetij. Za leto 2017 je pričakovana rast dobičkov družb iz indeksa S&P 5 % (EPS bi znašal 123 USD), prav možno pa je, da bi ta znašala do 11 % (130 USD), kar bi ob današnji vrednosti indeksa 2212 točk, pomenilo P/E 17. Dolgoletno povprečje P/E kazalnika znaša 16,4.Načrtovane spremembe Trumpove administracije bodo imele najbolj ugoden vpliv na ciklične panoge, kot so finance, industrija, trajne potrošne dobrine, informacijska tehnologija in surovine. Zaradi napovedane protekcionistične politike bi se lahko bolje odrezala podjetja, ki večino svojih prihodkov ustvarijo na domačem trgu ZDA. Znižanje davčne stopnje na dobičke bo imelo največji pozitivni vpliv na družbe, ki plačujejo visoke davke. Močan odboj ameriških delnic navzgor, v zadnjem mesecu dni so tečaji delnic iz indeksa S&P500 porasli za dobrih 6 %, merjeno v EUR,  pomeni, da so  delno ta pričakovanja že zajeta v trenutnih cenah ameriških delnic. Slednje ne pomeni, da se je potrebno naložbam v ameriške delnice izogibati, predvsem zaradi visokih vrednotenj ameriškega trga pa je potrebna previdnost.
  

Sklade lahko primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.