Ali smo blizu dna na delniških trgih | SAVA INFOND

Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Datum objave
Dne  30.06.2022

Menim, da je ogromno negativnih novic že vračunanih v delniške trge

 
Padci na delniških trgih so, merjeno v ameriških dolarjih, presegli mejo 20 odstotkov, kar v borznem žargonu pomeni, da smo uradno v medvedjem trendu. Glavna razloga dodatnemu pesimizmu sta bila podatek o ameriški inflaciji (8,6 odstotka) in dvig ključne obrestne mere za 0,75 odstotka s strani ameriške centralne banke Fed. Vse bolj prihaja v ospredje spoznanje, da je edino zdravilo za visoko rast cen recesija. Ta je v tem trenutku videti manjše zlo kot nevzdržna rast cen, ki že negativno vpliva na življenjski standard ljudi. Glavno vprašanje vlagateljev v tem okolju je, ali smo že blizu dna na delniških trgih.

Za odgovor se je najbolje ozreti v zgodovino. Večji padci na delniških trgih se navadno zgodijo v času gospodarskih recesij (so izjeme, 1987). Ameriško gospodarstvo je po drugi svetovni vojni doživelo dvanajst recesij. Ameriški delniški indeks S&P 500 je v času recesij v povprečju izgubil 30 odstotkov vrednosti. Seveda so bile velike razlike med posameznimi obdobji. Denimo v času pandemije je znašal padec 34 odstotkov, še posebej boleče pa je bilo obdobje za čas finančne krize leta 2008, kjer so delnice od vrha do dna izgubile 57 odstotkov, kar je tudi največji padec v opazovanem obdobju. Na drugi strani pa je bilo kar nekaj recesij, kjer so bili padci razmeroma majhni, manj kot 20 odstotkov.

Padci, ki jih doživljamo letos (S&P 500 je nižje za 24 odstotkov), se torej zgodijo dokaj redko in skoraj vedno sledi gospodarska recesija. Vsak medvedji trend pa je seveda drugačen. Večji padci v obdobju med 1950 in 1990 so bili običajno posledica monetarne politike (višjih obrestnih mer), kar je podobno kot danes. Predpogoj, da so delnice dosegle dno, je sovpadal s spremembo politike ameriške centralne banke, ki je pričela z zniževanjem obrestnih mer in spodbujanjem gospodarstva.

Po tej logiki je glavni predpogoj, da se finančni trgi umirijo, znak, da se umirja tudi inflacija. Nižji inflacijski pritiski bi prinesli tudi pričakovanja, da bodo dvigi obrestnih mer s strani centralnih bank manjši, kot pa se danes pričakuje. Kar po mojem mnenju ostaja glavno tveganje za delniške trge, so še vedno previsoka pričakovanja glede poslovnih dobičkov podjetij - analitiki pričakujejo njihovo dvomestno rast v prihodnjem letu. Če je cena za umiritev inflacije res recesija, potem lahko v naslednjem obdobju pričakujemo nižje dobičke podjetij.

Dejstvo je, da je najboljši čas za nakup delnic ravno v času pretresov in splošnega pesimizma. Spomnimo se samo marca 2020 (pandemija) in obdobja po propadu banke Lehman Brothers v drugi polovici leta 2008. Oboje se je izkazalo kot izredna nakupna priložnost, čeprav je v tistem trenutku izgledalo, kot da bo konec sveta. Tudi danes je okolje videti izjemno negativno: visoka inflacija, višje obrestne mere in vojna v Ukrajini. Menim, da je ogromno teh negativnih novic že vračunanih v delniške trge ter da smo bližje dnu kot ne. In ravno takrat, ko je najtežje biti optimist, je tudi najboljši čas za nakup delnic.Objavljeno v dnevniku Večer, 29. junija 2022. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kako verjetna je v ZDA recesija
10.08.2022
Tehnična recesija je kot Schrödingerjeva mačka, ki je hkrati živa in mrtva.
Plastenke je možno izdelati iz ostankov biomase
03.08.2022
Za trajnostni prehod je pomembno, kdaj – in s kakšnimi tehnologijami – bo ogljična nevtralnost praksa
Ali bomo po dopustu zategovali pas?
01.08.2022
Evropa ni bila pripravljena na prehod na zeleno energijo
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.