[WEBINAR] Pogled 2023 - Je boj z inflacijo dobljen? | SAVA INFOND

Sava Infond d.o.o.
Datum objave
Dne  29.12.2022

22. decembra 2022 so bili z nami upravljavci Infond skladov

 
V Savi Infond vsako leto decembra pripravimo Naložbeni mozaik, edino publikacijo v letu, v kateri naši upravljavci skladov pišejo o pričakovanjih v gospodarstvu in na finančnih trgih v prihodnjem letu.

Letošnja nosi naslov: Pogled 2023 - Je bitka z inflacijo dobljena? 
Ključne ugotovitve so letos povzeli tudi v 40-minutnem webinarju.
Sogovorniki so Aleš Šoba, CFA, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov, mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb, ter štirje specialisti za upravljanje, Aleš Grbić, Damjan Kovačič, Jure Rogač in Uroš Selič
 

VPRAŠALI STE NAS

 

O pričakovanjih na trgih

Pri naložbah, ki so vezane na gibanje finančnih trgov, ni zagotovljenega donosa, beseda varnost se uporablja za nižjetvegane naložbe, ki imajo manjše nihanje, volatilnost, kot drugi razredi/sektorji.
Med najbolj defenzivne panoge spadata zdravstvo in osnovne potrošne dobrine. 
Tako ZDA kot Evropa se v prihodnjem obdobju recesiji najverjetneje ne bosta mogla izogniti.
V ZDA se je verjetnost recesije v zadnjem obdobju povečala zaradi naglega cikla dvigovanja obrestnih mer, s katerimi se ameriška centralna banka bori proti najvišji inflaciji v zadnjih 40 letih. Pričakovati je, da bo nastopila konec leta 2023, oziroma v začetku leta 2024, po pričakovanjih pa bo blaga.
Verjetnost recesije v Evropi je višja kot v ZDA, saj poleg upočasnjevanja globalne rasti na ekonomsko rast vpliva tudi energetski šok in upočasnitev rasti na Kitajskem, na katero je Evropa bolj vezana. 
Inflacija se po pričakovanjih umirja. Menimo, da je velika verjetnost, da bomo v naslednjih 12 mesecih spremljali njen nagli upad, najbrž pa se ne bo vrnila na nivoje, ki smo jih bili navajeni pred pandemijo. Bodoče gibanje delnic bo zato v prihodnje bolj pod vplivom bližajoče se recesije.
Pričakovanja glede prihodnje rasti dobičkov so še vedno pozitivna, čeprav ti v času recesije praviloma upadejo. Če se izkaže, da so napovedi preoptimistične, bi lahko delniški trgi testirali najnižje ravni, ki smo jih videli v letu 2022.
So pa taka kratkoročna nihanja odlično izhodišče za dolgoročne vlagatelje. Vrednotenja so mnogo ugodnejša kot pred letom in vlagatelji, ki imajo daljši horizont in nimajo težav s kratkoročnimi nihanji, si lahko danes zagotovijo donose, ki so blizu zgodovinskim povprečjem (6 % realno). 
V letu 2022 so se realne obrestne mere dvignile za več kot 2,5 %, kar je pomenilo močno prevrednotenje delnic. Cikel dvigovanja obrestnih mer v ZDA še ni zaključen, se pa je tempo dvigov v decembru upočasnil. Podoben tempo dvigovanja obrestnih mer so imele tudi druge centralne banke.
 • Okolje nizkih obrestnih mer in inflacije se ne bo vrnilo. Prihodnja leta bodo zaznamovali deglobalizacija, pomanjkanje kadra in zelena transformacija, kar pomeni višjo strukturno inflacijo in višje obrestne mere.
 • Vrednotenja bodo znova pomembna. Delnice sicer imajo boljše izhodišče, kar pa ne pomeni, da jim je zagotovljena pot navzgor. Dokler bodo obrestne mere rasle, je to okolje, bolj naklonjeno delnicam z ugodnejšimi vrednotenji. V primeru, da nastopi recesija in bodo obrestne mere nižje, pa je to lahko znova, vsaj kratkoročno, veter v prsa growth delnicam, katereih tipični predstavniki so tehnološke delnice.
 • Popolnoma binarnega pristopa, kjer bi vse stavili na le en segment delniških trgov, ne priporočamo. Pričakujemo še eno zahtevno leto, v katerem bodo oči uprte v gibanje inflacije, posledični odziv centralnih bank in v to, kakšen bo upad dobičkov podjetij, če nastopi recesija.
 
Vrednotenja delnic so pomemben argument tudi pri odločanju za vlaganje v sektorja surovine in energija. V zadnjih dveh letih in pol so delnice iz sektorjev surovine in energija za skoraj dvakrat presegle donose splošnih delniških trgov. Ob rekordno dobrih poslovnih rezultatih pa so še vedno zgodovinsko poceni, saj so njihova vrednotenja za približno 25 % (surovine) oziroma 40 % (energija) nižja od zgodovinskih povprečij. Kombinacija relativno privlačnih vrednotenj delnic v povezavi z visokimi maržami iz poslovanja ponuja tudi ob neugodnem recesijskem scenariju dobro izhodišče za nadpovprečno rast v času cikličnega okrevanja.

  
V letu 2023 pričakujemo pospešitev gospodarske rasti na Kitajskem zaradi dokončnega slovesa od politike ničelne tolerance do covida-19. Pozitivnejše gospodarsko okolje obeta tudi večjo rast dobičkov, ob tem pa so vrednotenja pri 10-kratniku pričakovanega dobička ena najnižjih v zadnjih 20 letih.
Tveganja sicer ostajajo povečana, težave v nepremičninskem sektorju, ki je bil dolga leta motor rasti, še vztrajajo, na rast pa vplivajo še deglobalizacija, tehnološke omejitve, ki jih postavljajo ZDA, odnos kitajske komunistične partije do zasebnih podjetij ter izjemno slaba demografska slika (starajoče se prebivalstvo in velik upad delovno aktivnega prebivalstva v prihodnjih desetletjih).
Ne glede na omenjene strukturne težave menimo, da kitajske naložbe ostajajo del globalnih portfeljev. Nizka vrednotenja ter pospešitev gospodarske rasti na podlagi odpiranja gospodarstva in odprave omejitev v boju s covidom-19 bi morali biti dovolj za pozitivno leto 2023. 
Obdobje pretiravanj je v nekaterih segmentih mimo, vrednotenja spet postajajo najpomembnejša. Takšnega razhajanja med sektorji, kot smo ga videli v letu 2022, ne pričakujemo več.
 • Sektor informacijske tehnologije, ki je v zadnjih letih z vidika vrednotenj najbolj izstopal, ob koncu leta 2022 ne deluje pretirano drag, zaradi visoke rasti dobičkov v sektorju surovine in energija pa so njihova vrednotenja na zgodovinsko nizkih nivojih. Kljub temu pristopa, kjer bi vse stavili na segment, ne priporočamo.
 • Vrednotenja ameriških delnic se nahajajo okoli 17-kratnika pričakovanega dobička za prihodnjih 12 mesecev. Glede na zgodovino ne moremo govoriti o pretirano nizkih vrednotenjih, zato smo z vidika vrednotenj bolj naklonjeni trgom zunaj ZDA. Obstaja majhna možnost, da ameriško gospodarstvo doseže mehak pristanek, kar bi bilo pozitivno za ameriške delnice.

  
Povpraševanje v nepremičninskem sektorju je v naglem upadu od začetka cikla dvigovanja obrestnih mer. Cene obstoječih nepremičnin padajo že devet mesecev zapored. Obrestna mera za hipotekarne kredite se je v zelo kratkem času več kot podvojila in močno vpliva na dosegljivost nakupov nepremičnin.

Korekcija v nepremičninskem sektorju po pričakovanjih ne bo tako globoka, kot je bila v času globalne finančne krize v letih 2007 do 2009. Standardi kreditodajalcev so danes višji kot takrat, gospodinjstva pa so v veliko boljšem položaju kot med veliko finančno krizo. Velika večina (skoraj 90 %) že sklenjenih hipotekarnih kreditov ima fiksno obrestno mero in s tega stališča ni pričakovati večjih težav zaradi neizpolnjevanja obveznosti.
Trend padanja cen nepremičnin se bo še nadaljeval, upočasnjevanje dvigov obrestne mere in morebiten obrat Feda v primeru recesije pa daje slutiti, da smo blizu dna v nepremičninskem sektorju. 

Kako nalagati v letu 2023?

Osnovi ustvarjanja finančnega premoženja sta razpršitev in upoštevanje osebnih faktorjev:
 • kakšen je finančni cilj,
 • koliko časa je do takrat, ko se bo predvidoma potrebovalo sredstva,
 • kakšna je osebna nagnjenost k tveganju.
Osnova naložb so skladi brez regijskih in sektorskih omejitev, odvisno od osebnega nagnjenja k tveganju defenzivni, uravnoteženi ali delniški. Regijsko in sektorsko omejeni skladi so primerni za dopolnjevanje osnovnih naložb.

Povečana možnost recesije govori bolj v prid defenzivnim sektorjem (kot je na primer zdravstvo), po drugi strani pa zajetno prevrednotenje v cikličnih sektorjih namiguje, da je blaga recesija v njihova vrednotenja že zajeta. Ključno bo gibanje inflacije in odgovor centralnih bank na njo.

Še posebej v letu, kjer se pričakuje recesija bi lahko obveznice znova odigrale svojo vlogo blažilca nižjih tečajev na delniških trgih.
 • Za bolj konzervativne vlagatelje bo razpršen portfelj 60 % delnic in 40% obveznic, kakršnega ima Infond Globalni uravnoteženi, v prihodnjem obdobju znova upravičil svojo vlogo.
 • Za dolgoročnega vlagatelja s povprečnim nagnjenjem k tveganju, ki ustreza za naložbe v delniške sklade, naj levji delež naložb predstavljajo dobro razpršeni globalni delniški skladi, kakršna sta Infond Globalni delniški in Infond Razviti trgi.
 • Vlagatelji, katerih nagnjenje k tveganju je višje od povprečja, lahko osnovnemu portfelju dodajo sektorske sklade, kot so Infond Surovine in energija (okoli 10 %), Infond Tehnologija (največ 20 %), pa tudi Infond Zdravstvo (največ 20%), ki je recesijsko bolj odporen sklad. Seveda lahko izberete oz. dodate druge sklade tudi po vašem izboru.
 
Zdravstvo načeloma velja za defenzivni sektor, ki se v recesiji razmeroma dobro obnese.
Vrednotenja v sektorju so na dolgoročnih povprečjih, priložnosti pa se v primeru obrata Feda lahko ponudijo v močno prevrednotenem segmentu zdravstvene tehnologije in življenjskih znanosti, ki sta v času pandemije največ pridobila. 
Portfelj, sestavljen samo iz sektorskih skladov, je bistveno bolj nihajen kot dobro razpršen globalni delniški sklad. To je sprejemljivo, če je vaša nagnjenost k tveganju visoka in če je vaš horizont investiranja dovolj dolg.

Surovine in tehnologija spadata med ciklične panoge, medtem ko zdravstvo spada med defenzivne. Okolje v letu 2022 je bilo naklonjeno surovinam in zdravstvu, ki sta se obnesla bistveno bolje kot tehnologija, ki je doživela velik popravek zaradi naglega dviga obrestnih mer.

Vrednotenja v panogi surovin in energije so zaradi geopolitične situacije pod dolgoročnimi povprečji, saj so močno narasli dobički v panogi, vrednotenja v zdravstvu so na dolgoročnih povprečjih, z višav pa so se spustila tudi vrednotenja tehnološkega sektorja. Nestabilna geopolitična situacija pomeni veter v krila sektorju surovin energetike, bližajoča se recesija bo najmanj zaznamovala zdravstvo, medtem ko bo sektorju tehnologije predstavljala veter v prsa. 
Izbira pravega sklada mora ustrezati vam, vašim osebnim finančnim ciljem in osebni nagnjenosti k tveganju. Zato so podatki, ki ste nam jih zapisali, absolutno premalo. Da bi vam razložili, na kak način razmišljati o naložbah, smo vam pripisali kliše konzervativnega starejšega vlagatelja.

Ob predpostavki, da je naklonjenost k tveganju nižja kot pri povprečnem vlagatelju, priporočamo bolj konzervativni pristop. Ustrezna naložba bi bila mešana podsklada Infond Globalni uravnoteženi ali Infond Globalni defenzivni, sklada ki omogočata večjo varnost in donos, ki je praviloma višji od inflacije.

Po letošnji normalizaciji obrestnih mer so zahtevani donosi obveznic najvišji v zadnjem desetletju. Obdobje, ko so bile obveznice popolnoma neatraktivne kot naložbeni razred, je mimo. Za naprej jih lahko znova brez težav priporočamo kot del razpršenega portfelja. Še posebej v letu, kjer se pričakuje recesija in bi lahko obveznice znova odigrale svojo vlogo blažilca nižjih tečajev na delniških trgih. Razpršen portfelj v Infond Globalni uravnoteženi, 60 % delnic in 40% obveznic, bo v prihodnjem obdobju zopet upravičil svojo vlogo. 
Skladi, ki jih upravlja Sava Infond v svojih portfeljih nimajo alternativnih naložb, kamor spadajo kriptovalute. 
Vse informacije o poslovanju vsakega od podskladov so v osnovnih dokumentih:
 • ključni podatki za vlagatelja, ki v zelo zgoščeni obliki predstavijo vse osnovne informacije o skladu,
 • prospekt z vključenimi pravili upravljanja, ki zelo podrobno predstavi naložbena pravila, pravila vrednotenja, tveganja, stroške, postopke vplačil, izplačil in prehodov, upravljavce, trge, obveščanje javnosti in imetnikov,
 • mesečna poročila, ki, objavljena vsak mesec najkasneje 15. v mesecu s podatki na zadnji obračunski dan preteklega meseca, predstavijo vsakokratno vrednost enot, donose v standardiziranih obdobjih, osnovne podatke sklada, 10 največjih naložb ter strukture naložb v portfelju po finančnih instrumentih, geografsko in panožno,
 • polletna in letna poročila Krovnega sklada Infond s podskladi.
Vsi dokumenti vsakega posameznega podsklada so objavljeni na spletni strani, pri vsakem posameznem skladu, v zavihku DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Vse informacije o stroških so objavljene na spletni strani, pri vsakem posameznem skladu, v zavihku STROŠKI.

Morebitne trženjske akcije (ugodnosti pri vstopnih stroških) so zmeraj objavljene na naslovnici spletne strani.

Vsem vlagateljem priporočamo, da se pred katerokoli naložbeno odločitvijo seznanijo z značilnostmi naložbe, lastnostmi, načinom razpolaganja, načinom spremljanja dogajanja.

Osnovna nauka naložb sta:
 • Ne investirajte v naložbe, ki jih ne razumete.
 • Ne odločajte se po preteklih donosih - donosi, ki jih vidite, so preteklost.
In, DA, priporočamo postopno varčevanje (na primer mesečno vplačevanje s pomočjo SEPA direktnih obremenitev). Ima veliko prednosti pred ugibanjem, kdaj je pravi trenutek za vplačilo.

Vzajemni skladi so ena najbolj osnovnih in po svetu razširjenih oblik investicij finančnih presežkov za vlagatelje. Sodijo med najbolj enostavne in transparentne oblike naložb. Vendar jih velja poznati in razumeti, preden naložite denar. Svetujemo, da si res vzamete pol ure ali uro in se seznanite z vsem in vprašate, kar vas zanima. Pri tem smo vam zmeraj z veseljem na voljo tudi na sedežu družbe, prek brezplačne številke, elektronske pošte in osebno prek licenciranih tržnikov na vpisnih mestih. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Finančni trgi bodo ostali muhasti in negotovi
20.09.2023
Umetna inteligenca bo lahko olajšala življenje na marsikaterem področju
Borzni trendi - september 2023
15.09.2023
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.