Zakaj se dražijo še krediti | SAVA INFOND

Jure Rogač, specialist za upravljanje, Sava Infond d.o.o.
Jure Rogač, specialist za upravljanje, Sava Infond d.o.o.
Datum objave
Dne  08.06.2022

Da bi se inflacija umirila, centralne banke dvignejo temeljne obrestne mere

 
Večina medijev sporoča, da so komercialne banke začele dražiti kredite tako v Ameriki kot tudi v evropskih državah, kjer uporabljajo valuto evro. Vendar zakaj se ob podražitvah blaga in storitev dražijo še krediti? To je nekaj, kar je za tipičnega potrošnike težko razumljivo, saj so take podražitve neznanka velikemu delu našega prebivalstva. Glavni krivec so centralne banke, ki želijo s svojimi ukrepi znižati presežno inflacijo in jo ustaliti na dveh odstotkih. Ključna vloga centralnih bank je namreč vodenje denarne politike za doseganje stabilnosti cen (nizka in stabilna inflacija) in pomoč pri obvladovanju gospodarskih nihanj. 

Če pogledamo, da je bila inflacija aprila letos v evroobmočju s 7,4 % enako visoka kot marca in v ZDA 8,3 %, so omenjene vrednosti precej višje od ciljnih dveh odstotkov. V Evropi so se najbolj podražili stroški bivanja, elektrike in plina. Posledično zaradi visokih cen goriva so se kot naslednji najbolj podražili stroški transporta. In če nadaljujemo, posledice rusko-ukrajinske vojne se zaradi omejitve dobav žitaric in drugih surovin odražajo v podražitvah hrane. 

Da bi se inflacija umirila, centralne banke dvignejo temeljne obrestne mere, nakar tudi komercialne banke prenesejo dražje zadolževanje na svoje komitente. Rezultat »dražjega denarja« praviloma vodi v nižje povpraševanje po storitvah in blagu. V stanju nižjega povpraševanja se cene prilagodijo in vzpostavi se novo razmerje. Visoka inflacija razen med potrošniki ni zaželena tudi med investitorji. Že zdaj vemo, da bodo dvigi obrestnih mer vodili v nižje povpraševanje, znižali se bodo dobički podjetij in manj bo na razpolago dobička za izplačilo dividend. Investicije v obveznice so tudi pod pritiskom, saj inflacija nažira realni donos, ki ga zagotavljajo obveznice preko izplačila obresti. Globalni delniški indeks (MSCI ACWI) je v letošnjem letu izgubil nekaj več kot -10 %, podobno tudi globalni obvezniški indeks.

Kljub letošnji splošni »razprodaji« na finančnih trgih je možno najti sektorje, ki so v trenutni situaciji ustvarili pozitiven donos. Med njimi so se znašla naftna podjetja, ki profitirajo iz naslova visoke cene nafte, in podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, katere cena je prav tako na zgodovinsko visokih vrednostih.

Tveganje rasti inflacije, nižanje gospodarske rasti in globalne finančne razmere bi lahko sprožili tudi drugi svetovni dogodki, kot so ponovni pojavi koronavirusa, šibkost trgov v razvoju in gospodarska upočasnitev na Kitajskem. Zato je po vsej verjetnosti težko, da bi se spet ponovilo obdobje tako nizkih obrestnih mer, kot smo jih bili priča v zadnjih letih.

Letošnje leto je psihološko težko za vlagatelje, sploh tiste, ki so začeli investirati v vrednostne papirje v preteklem letu. Obrestne mere bančnih depozitov so bile negativne, zato se je večina opogumila in vložila v druge oblike investicij. Ne glede na slab začetek leta je zgodovina dokazala, da ima gospodarstvo vedno vzpone in padce in po vsakem padcu so se finančni trgi pobrali in dodatno presegli ravni pred krizami. Samo, če pogledamo slovenski indeks SBITOP, ki je bil predstavljen aprila 2006 in je vmes doživel svetovno finančno krizo ter koronavirus, bi z vložkom takoj ob začetku, doslej ustvarili okrog 120 % donosa. Za primerjavo, ameriški indeks S&P 500 je v istem obdobju ustvaril 342 %, brez učinka sprememb v valutah.

Obljavljeno v dnevniku Večer dne 2. junija 2022 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Več o skladih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Borzni trendi - junij 2022
21.06.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu.
Inflacija v ZDA – nismo še mimo vrha
21.06.2022
Borzni trgi ne morejo neprestano rasti in popravki na borzi so lahko zelo dramatični in boleči
Zakaj se dražijo še krediti
08.06.2022
Da bi se inflacija umirila, centralne banke dvignejo temeljne obrestne mere
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.