Zanimiva delnica: American Water Works | KBM Infond

Aleš Grbić, upravljavec - analitik
Aleš Grbić, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  19.09.2018

Dividende bodo nekaj let verjetno rasle hitreje od dobička

 
Podjetje American Water Works (AWK) je bila ustanovljena leta 1886 in je največje zasebno podjetje za preskrbo z vodo in gospodarjenje z odpadnimi vodami. Z vodo preskrbuje približno 3,4 milijona strank v 16 zveznih državah. Svoje storitve ponuja tako gospodinjstvom kot podjetjem. Posluje predvsem na reguliranih trgih, ki predstavljajo 90 % njihovih prihodkov. Njihovo poslovanje na nereguliranih trgih predstavljajo storitve gospodarjenja z odpadnimi vodami za vojaške baze, občine in naftne družbe, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, proizvodnjo in rafiniranjem. Te storitve ponujajo tudi drugim industrijskim podjetjem. Med letoma 2001 in 2008 so bili hčerinsko podjetje nemškega velikana RWE, a ga je ta prodal preko prve javne ponudbe leta 2008 na NYSE (New York Stock Exchange).

AWK ima konkurenčne prednosti, a ne izrazitih. Regulacija podjetij, ki se v ZDA ukvarjajo s preskrbo, določa, da lastniki kapitala in posojilodajalci dosežejo donos na kapital, ob tem pa pazi, da podjetja ne izkoriščajo svojega monopolnega položaja v škodo kupcev. Zgodovinski donos na investirani kapital AWK je bil pod negativnim vplivom prepovedi zviševanja cen storitev na reguliranem delu poslovanja in slabega odnosa z regulatorjem, povezanega s hitrim nakupom in prodajo v poslu z RWE. V prihodnje lahko pričakujemo, da bo dogovor z regulatorjem zagotovil donos, ki bo trajno nad stroški kapitala AWK. Ker poslujejo v 16 zveznih državah, slabše poslovanje v posamezni izmed njih ne bi smelo preveč vplivati na celoten rezultat.

Večina investicij AWK je usmerjena na njen regulirani segment. Ni pričakovati večjih sprememb regulative pri zagotavljanju preskrbe z vodo v ZDA. Od leta 2008 so njihovi odnosi z regulatorjem dobri in se še izboljšujejo. Zato je dokaj realno pričakovati, da bo regulator dovolil AWK postopno zviševanje cen. To je verjeten scenarij, saj sta plinsko in električno področje z vidika investitorjev sedaj v precej boljšem položaju - dosegajo večji donos na investirani kapital kot tisti iz področja preskrbe z vodo.

Od leta 2008, ko so imeli prvo javno ponudbo delnic, je AWK povečeval svoje dobičke po več kot 10 % na leto in s tem občutno presegel večino konkurence. Posledica takšne rasti dobičkov je bila tudi več kot 400-odstotna rast vrednosti delnice. Rast dobičkov je bila posledica izboljšanja regulatornih okvirov in povečanja učinkovitosti, tako poslovne kot na področju vzdrževanja. V prihodnjih letih lahko pričakujemo upočasnitev rasti na malo manj kot 10 %. S tem bodo še vedno nad večino konkurence.

Graf gibanja prednostne delnice AWK US v USD
Vir: Bloomberg.

AWK je začel pospešeno poviševati dividendo. V zadnjih treh letih je ta rast znašala 10 %. Srednjeročno lahko pričakujemo nadaljevanje tako visoke dividende, saj trenutno namenijo za njihovo izplačilo le 53 % dobička, ustvarjenega leta 2017. V AWK je zelo verjetno, da bodo lahko še kar nekaj let povečevali dividendo hitreje od rasti dobička.

Konec leta 2017 je uprava znižala napovedi rasti nereguliranih aktivnosti. Prej so pričakovali, da bodo do leta 2021 dosegli 15 % celotnega dobička AWK, zdaj pa menijo, da bodo do leta 2022 v teh dejavnostih dosegli 10 % celotnega dobička. Kljub temu je ta podatek pozitiven, saj je AWK iz tega segmenta leta 2017 dosegel 7 % celotnega dobička.Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar 17. septembra 2018 
Želite individualno predstavitev Infondovih skladov kjerkoli v Sloveniji?
Bi nas želeli kaj vprašati?
Skleniti pristopno izjavo za varčevanje v skladih?
Ali se naročiti na tedenske članke, dnevno tečajnico ipd.? 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

Delnice AWK so v portfeljih podskladov

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Kako se v resnici obnašajo trgi
14.02.2019
Dolgoročni vlagatelji požanjejo učinek dolgoročno donosnih delnic
Infond delniški podskladi razvitih trgov - 5 različnih
14.02.2019
Z različnimi strategijami izbirajo delnice iz istih trgov
Polovični vstopni stroški do konca marca
04.01.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.