Zanimiva delnica: Eli Lilly | SAVA INFOND

Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  06.09.2023

Družba zmore omejiti tudi zmanjšanje prihodkov, ki bo izviralo iz izgube patentov v prihodnjih desetih letih.

 
Eli Lilly je tretje največje farmacevtsko podjetje v svetu, merjeno po tržni kapitalizaciji. Specializirani so za razvoj in proizvodnjo zdravil. Osredotočeni so na področja nevroznanosti, kardiometabolike, raka in imunologije. Njihovi ključni izdelki vključujejo verzenio (za zdravljenje raka), za zdravljenje diabetesa se uporabljajo jardiance, trulicity, humalog, humulin ter mounjaro, ki ima kot stranski učinek učinkovito zniževanje telesne teže, zato se predpisuje tudi samo za ta namen in ima zelo visok potencial, taltz in olumiant pa se uporabljata za zdravljenje imunoloških bolezni.

Eli Lilly se od konkurentov loči po inovativni kulturi in visokih investicijah v razvoj prihodnjih generacij zdravil, s čimer spodbujajo svojo dolgoročno rast. Leta 2014 se je izteklo patentno varstvo kar nekaj mjihovim produktom. Z razvojem več novih, zelo uspešnih produktov so v nekaj letih nadomestili izpad.

Družba zmore omejiti tudi zmanjšanje prihodkov, ki bo izviralo iz izgube patentov v prihodnjih desetih letih, saj imajo izredno močan interni razvoj novih produktov. Običajno na leto namenijo do 25 odstotkov prihodkov za financiranje razvoja novih zdravil, kar je precej nad konkurenco, ki namenja okoli 20 odstotkov. Njihov močni razvoj novih zdravil je posledica strateške usmeritve k raziskavam. Med njihovimi zdravili, ki so na trgu, imajo najvišji potencial za prodajo zdravila za kardiometabolne bolezni mounjaro (hkrati je izredno učinkovito pri zniževanju telesne teže), trulicity in jardiance ter imunološko zdravilo taltz, skupaj z zdravilom za raka verzenio. Visok potencial prodaje imajo tudi zdravila, ki še niso na trgu, so pa v zaključni fazi kliničnih študij in bi lahko že letos prišla na trg. To so lebrikizumab (za atopijski dermatitis), mirikizumab (imunologijo) in donanemab (za Alzheimerjevo bolezen).

Tudi njihova močna prisotnost v proizvodnji inzulina bi jim morala pomagati obvladovati izgubo patentov. V nasprotju s tradicionalnimi zdravili njihova zdravila na osnovi inzulina proizvajalci generičnih zdravil zelo težko kopirajo. Tako se ustvarjajo ovire za vstop novih proizvajalcev inzulina zaradi velikih začetnih naložb, potrebnih za ustvarjanje učinkovitega obsega. Nov tedenski insulin, ki je v zaključni fazi razvoja, ponuja še eno pot rasti na tem zrelem trgu.

Imajo učinkovit nadzor nad stroški ter jih hkrati skrbno preučujejo. V prihodnje lahko pričakujemo pozitiven vpliv na povišanje marže iz poslovanja zaradi prihrankov pri stroških in visoke rasti prihodkov, bruto maržo pa bodo lahko še povečali z aktivnostmi za povečanje produktivnosti in večje izkoriščenosti kapacitet. To tezo potrjujejo tudi nova zdravila, ki so jih ponudili trgu in imajo visoke marže ter pri tem pomagajo pri več različnih indikacijah.Njihove izrazite konkurenčne prednosti se na dolgi rok ne bodo poslabšale. Čeprav bodo izgube patentov v prihodnjih petih letih vplivale na nižjo prodajo, bo na drugi strani močna razvojna linija skupaj s stabilnimi, že uveljavljenimi zdravili vzrok za okoli 15-odstotno letno rast prihodkov v istem obdobju. Treba je tudi opozoriti, da je v ceni njihove delnice upoštevan optimistični scenarij bodočega poslovanja – trg pričakuje skoraj 20-odstotno rast prodaje v naslednjih petih letih. Možnosti za pozitivna presenečenja obstajajo, tako so tudi pri zadnjih četrtletnih rezultatih avgusta letos imeli kar 22-odstotno prilagojeno rast prihodkov.Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar, 4. septembra 2023. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Delnice družbe Eli Lilly so v portfeljih:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Petnajst let od propada banke Lehman Brothers. In kaj je danes drugače ...
27.09.2023
Še teden dni pred propadom so bonitetne agencije Lehmanu podeljevale bonitetno oceno A
Finančni trgi bodo ostali muhasti in negotovi
20.09.2023
Umetna inteligenca bo lahko olajšala življenje na marsikaterem področju
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.