7. februar ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  10.02.2020

V torek, 11. februarja, bodo objavljene VEP za obračunski dan 10.02.2020.

 
V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 7. februar ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato danes, v ponedeljek, 10. februarja, družba Sava Infond ne objavlja VEP za 07.02.2020.

V torek, 11. februarja, bomo objavili VEP za obračunski dan 10.02.2020.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«

  
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Nove depresije ni na vidiku
26.05.2020
Živimo v res zanimivih časih. Pandemija pa je poskrbela, da smo priča dogodkom, za katere pred tremi meseci ne bi ...
Finančni sektor je v plusu, realni zaskrbljen
20.05.2020
Z »odpiranjem« gospodarstva se verjetno končuje tudi prva faza eksplozivne rasti delniških trgov
Polovični vstopni stroški do konca junija
29.05.2020
Akcija velja za vplačila preko poslovalnic Nove KBM in družbe Sava Infond
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.