Delniški popravek iz aprila je že preteklost | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Damjan Kovačič, višji specialist za upravljanje, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Datum objave
Dne  21.05.2024

Na pot rasti so se podale tudi kitajske delnice, od januarja so se podražile za več kot 20 odstotkov

 
Podobno kot se nihče več ne spominja nedavne vremenske ohladitve s snegom do nižin, so finančni trgi tako rekoč čez noč pozabili na petodstotni aprilski popravek tečajev. Svetovni delniški trgi so namreč v zadnjih treh tednih bliskovito nadoknadili zamujeno, kratkotrajna spomladanska osvežitev pa ni resneje zmanjšala naklonjenosti do tveganja, saj so globalne delnice letos v evrih pridobile že več kot 11 odstotkov. 

Borzni indeksi tako po slabih dveh mesecih znova naskakujejo najvišje vrednosti vseh časov, prav tako ni zanemarljiv podatek, da so se veselici na delniških trgih končno pridružile manično depresivne kitajske delnice, ki so se od januarskega dna z več kot 20-odsotno rastjo prebile v območje bikovskega trenda rasti. O tem, kako globoko zamrznjeni so bili tečaji kitajskih delnice, pove podatek, da so trenutne nivoje delnice prvič dosegle davnega leta 2006, še bolj pa je neverjetno, da so tečaji delnic še vedno za okoli 60 odstotkov nižji, kot so bili na vrhu BRIC evforije konec leta 2007.

Pomen prodornih tehnoloških družb
Pred 27 leti je prvič začela kotirati na borzi družba Amazon, ki je danes vredna skoraj dva tisoč milijard dolarjev in predstavlja eno od najbolj prepoznavnih zgodb o uspehu, povezano z razvojem interneta, spletne prodaje in digitalnimi storitvami v oblaku. V letu dni po prvi javni prodaji delnic je Amazon dosegel 600 milijonov dolarjev prihodkov, pričakovanja analitikov za letošnje leto pa se gibajo okoli 640 milijard dolarjev. 

Če bi po srečnem naključju ob prihodu na borzo vložili tisoč dolarjev v delnico Amazona, bi bil danes vaš začetni vložek vreden 2,5 milijona dolarjev, vas sanjski povprečni letni donos pa bi znašal skoraj 25 odstotkov letno. Teh podatkov ne navajamo zato, da bi peli hvalnico družbi Amazon, ampak zato, da podarimo, kako odločilen je prispevek elitne skupine najbolj inovativnih in prodornih tehnoloških družb na pretekle in prihodnje donose delniških naložb. 

Kot vlagatelji na javnih delniških trgih se moramo zato vprašati, ali nas mora skrbeti, ker je v zadnjih 30 letih na svetovnih borzah čedalje manj javnih delniških družb, prav tako statistike kažejo, da veliki zmagovalci iz kategorije hitrorastočih podjetij ostajajo v zasebni lasti, namesto da bi se odločile za kotacijo na organiziranih trgih. Od leta 1996 se je npr. v ZDA število javnih delniških družb zmanjšalo za polovico s 7000 na manj kot 4000, kar je primarno posledica živahnih prevzemnih aktivnosti (M&A) na eni strani in pomanjkanja potrebe oziroma pripravljenosti za IPO kotacijo na drugi strani. Kako to, da se pojavlja tako dramatičen primanjkljaj javnih delniških družb v najbolj vznemirljivi dobi inovacij z rekordnim številom zagonskim podjetij?

Zrasla je vloga zasebnega kapitala
Prevzemne aktivnosti so v obdobju rekordno nizkih obrestnih mer pripeljale do tega, da so posamezne panoge bolj koncentrirane, podjetja pa so v povprečju večja, starejša in bolj dobičkonosna kot v preteklosti. Po drugi strani so pred desetimi leti zagonska podjetja prihajala na trg, ko so dosegla 50 ali 100 milijonov dolarjev prihodkov, medtem ko se ta meja danes pomika celo proti milijardi dolarjev, kar poenostavljeno pomeni, da so ob prihodu na trg vredna deset milijard dolarjev namesto ene. 

To lahko pripišemo čedalje večjemu vplivu zasebnega kapitala, ki najboljšim hitrorastočim družbam zagotavlja potrebni kapital za rast, likvidnost za opcijsko nagrajevanje zaposlenih, hkrati pa se izognejo vedno večjim regulatornim obveznostim in stroškom, ki so povezani z poročanjem, korporativnim upravljanjem, ESG, aktivističnimi investitorji in podobnim. Ustanovitelji in lastniki družb kot so ByteDance, SpaceX, Shein, Stripe, Databricks in OpenAI, so očitno prepričani, da lahko tudi na srednji in dolgi rok v zasebni lasti ohranjajo optimalno kombinacijo rasti in fleksibilnosti, ne da bi se po nepotrebnem izpostavljali muhasti investicijski javnosti. 

Zanimivo bo videti, ali gre za trajno spremembo strukturne narave in bo agresivni privatni kapital še naprej neusmiljeno izrival male vlagatelje, ki tako niso deležni eksplozije rasti vrednosti podjetij v najbolj dinamični fazi rasti ali pa se bo tehtnica morda spet prevesila v prid demokratičnim in transparentnim organiziranim delniškim trgom.Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar, 20. maja 2024
  

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Bikovski trg delnic še kar vztraja
20.06.2024
Aktualni bikovski trg lahko primerjamo z mladeničem v poznih dvajsetih letih, ki naravnost prekipeva od zdravja
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
Sto let prevlade delnic
29.05.2024
Delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih zaradi sposobnosti povečevanja dobičkov in dividend skozi čas
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.