Ameriško gospodarstvo robustno koraka proti letu 2018 | SAVA INFOND

dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  20.12.2017

Vsi ključni indikatorji se gibljejo v smeri rasti

 
Ameriško gospodarstvo je v letu 2017 beležilo hitrejšo rast, medtem ko je rast v letu 2016 negativno presenetila. Predvsem v drugem in tretjem četrtletju 2017 je rast pospešila, saj se je rast gibala okrog 3 % na letni ravni. Za zadnje četrtletje 2017 so pričakovanja nekoliko nižja, a ne glede na to bo gospodarska rast v letu 2017 zadovoljiva in bo zaključila pri okrog 2 % (IMF 2017).  

Četrtletno gibanje rasti BDP ZDA - anualizirano

Gospodarsko okrevanje ZDA po svetovno finančni krizi iz leta 2008 je bilo šibko, predvsem če gledamo rast v luči povojnega obdobja. Hkrati je potrebno izpostaviti, da se je znižala potencialna rast BDP. Na podlagi napovedi Mednarodnega denarnega sklada se je proizvodna vrzel ZDA v celoti zapolnila leta 2015, medtem ko je leta 2013 znašala še slabih 2 %. Proizvodna vrzel ('output gap')je razlika med dejanskim in potencialnim BDP države, izražen v odstotku BDP. Negativna proizvodna vrzel nakazuje, da gospodarstvo deluje pod svojimi maksimalnimi proizvodnimi kapacitetami. Mednarodni denarni sklad za prihodnja leta napovedujejo nadaljevanje pozitivnega trenda in rast, ki bo nad potencialnim BDP. Za leto 2019 ocenjuje, da bo rast 0,8 % nad potencialom ameriškega gospodarstva.

Proizvodna vrzel oz. »output gap« za ZDA

Glavna dejavnika gospodarske rasti v ZDA in s tem zapiranja proizvodnje vrzeli sta bila ameriški potrošnik in v zadnjih nekaj četrtletjih predvsem privatne investicije. Potrošnja gospodinjstev raste nadpovprečno, saj je v septembru 2017 na letni ravni znašala 2,7 %, medtem ko je dolgoročno povprečja okrog 2,4 %. Še močnejši trend je opaziti pri privatnih investicija v osnovna sredstva, ki so se zrastla za 4,3 %, medtem ko je dolgoročno povprečje okrog 2,5 %.

Realna poraba v ZDA in Realna privatne investicije v osnovna sredstva

Dejavnika, ki sta negativno vplivala na gospodarsko rast, sta bila državna potrošnja in zaustavitev okrevanja nepremičninskega sektorja. Na začetku leta 2017 je bila rast investicij v nepremičnine, potrebne za bivanje, na dnu zadnjih petih let, vendar še vedno pozitivna. Državna potrošnja na drugi strani je sredi leta na letnih ravni praktično beležila rahlo negativno rast.

Realne investicije v nepremičnine in Realna državna potrošnja

V prihodnjih četrtletjih lahko pričakujemo nadaljevanje podobnega trenda. Potrošnja gospodinjstev bo v prihodnje nadpovprečna, saj trenutne razmere na trgu dela nakazujejo na pomanjkanje delovno aktivnega prebivalstva, kar bo vplivalo na hitrejši dvig plač in posledično večjo potrošnjo. To se zrcali tudi v rasti zaupanja potrošnikov, ki je doseglo najvišji vrh po letu 2004.

Zaupanje potrošnikov in poslovna klima

Zaupanju potrošnikov je sledilo tudi naraščanje ugodne poslovne klime, ki je prav tako na večletnem vrhu. Naraščanje zaupanja potrošnikov in ugodna poslovna klima se delno zrcali tudi v visokih nivojih ameriških vodilnih indikatorjev, kot sta CB US Leading Index in ISM Manufacturing PMI, ki nakazujejo prihodnje gibanje gospodarstva. CB US Leading Index vključuje deset indikatorjev, ki nakazujejo prihodnje gibanje gospodarstva in na podlagi tega zrcali prihodnost. ISM Manufacturing PMI indeks temelji na raziskavi 300 podjetij s strani Institut of Supply Management za področja zaposlovanja, proizvodnje, zalog, novih naročil in dobav.Napoved gospodarske rasti za ZDA s strani Mednarodnega denarnega sklada se giba okrog 2 %, medtem kot Barclays napoveduje 2,2 % gospodarsko rast. Glede na dejstvo, da so vsi ključni indikatorji gibljejo v smeri rasti in so na zelo visokih nivojih, je možno, da bodo napovedi gospodarske rasti za leto 2018 presežene.

Napovedi za ZDA 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Delniški trgi pričakujejo okrevanje
23.06.2020
Kaže, da je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami
Na borzo so se preselili tudi igralci na srečo
16.06.2020
Visoke (finančne) temperature so pri delu investitorjev očitno prebudile nenasitno željo po tveganju
Katere navade nam bodo ostale tudi po pandemiji?
23.06.2020
Kar smo se naučili, bomo uporabljali tudi v prihodnje
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.