Delnica meseca: Clorox | SAVA INFOND

dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  13.12.2017

Stabilno poslovanje zahteva svojo ceno.

 
Družba Clorox ima več kot stoletno zgodovino in se danes ukvarja s prodajo različnih proizvodov za široko porabo, kot so belilo, vrečke za smeti in oglje, pri katerih ima podjetje močan tržni delež (60 %, 74 % in 30 %) in predstavljajo okrog 40 % vseh prihodkov podjetja. Podjetje je zelo močno tudi na področju čistil z njihovo blagovno znamko Clorox.

Podjetje se sicer sooča z močno konkurenco različnih blagovnih znamk, vendar je bilo v preteklosti sposobno z investiranjem v raziskave in razvoj v vrednosti okrog 700 milijonov USD zelo dobro pozicionirati svojo blagovno znamko. Kombinacija vodilnega blagovnega miksa in sposobnost zelo dobrega reinvestiranja v lastne produkte še bolj uveljavljata prevladujoč položaj Clorox blagovnih znamk, zaradi česar so integralnega pomena za trgovce.

Podjetje letno ustvari okrog šest milijard dolarjev in na letni ravni izkazuje enoštevilčno rast prihodkov, okrog 3 %. Več kot 80 % vseh prihodkov družba ustvari v ZDA. Težko pričakovana davčna reforma bo pozitivno vplivala na podjetje, saj se bo davčno stopnjo znižala na 20 %. Trenutno znaša efektivna davčna stopnja podjetja 31 %. EBITDA marža je visokih 22 % in znaša 1,3 mrd USD, medtem ko je dobiček 700 milijonov dolarjev. Trenutna vrednotenja so relativno visoka, saj znaša multiplikator dobička 26, vendar stabilno poslovanje nosi tudi določeno ceno.

 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

Delnice CLX US so v portfeljih skladov

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Delniški trgi pričakujejo okrevanje
23.06.2020
Kaže, da je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami
Na borzo so se preselili tudi igralci na srečo
16.06.2020
Visoke (finančne) temperature so pri delu investitorjev očitno prebudile nenasitno željo po tveganju
Katere navade nam bodo ostale tudi po pandemiji?
23.06.2020
Kar smo se naučili, bomo uporabljali tudi v prihodnje
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.