Delniški trgi najbolj priljubljeni | SAVA INFOND

mag. Jure Dubravica, direktor sektorja upravljanja naložb
mag. Jure Dubravica, direktor sektorja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  10.09.2020

V okolju nizkih obrestnih mer ni prav veliko alternativ.

 
Prvi dnevi septembra so po dolgem času zaznali oklevanje v rasti borz. Nič nenavadnega glede na evforijo preteklih mesecev in dejstvo, da je virus še vedno prisoten. V ospredju so ameriški delniški trgi, kjer dominirajo tehnološke družbe - in nikjer na svetu ni tolikšne koncentracije tehnoloških podjetij kot prav v ZDA. Na splošno pa še vedno velja, da ostajajo delniške naložbe najbolj priljubljena naložbena oblika med vlagatelji, saj v okolju nizkih obrestnih mer ni prav veliko alternativ.

Koronakriza se je izkazala za prelomnico v razvoju tehnoloških podjetij. Vendar ko pomislimo na največja evropska podjetja, nimamo v mislih tehnoloških velikanov. Naš kontinent je gospodarsko še precej tradicionalno usmerjen. Tudi to se počasi spreminja. Prejšnji teden je bila napovedana večja sprememba osrednjega evropskega delniškega indeksa EuroStoxx 50, kjer domuje 50 največjih evropskih podjetij. Bratovščino največjih zapuščata banki Societe Generale in BBVA ter telekomunikacijska predstavnika Orange in Telefonica – tradicionalna podjetja iz tradicionalnih sektorjev. Namesto teh prihajajo Pernod, Vonovia, Kone, Adyen in Prosus. Slednja dva sta predstavnika podjetij, katerih poslovni model v veliki meri sloni na kombinaciji sodobnih tehnologij in navad ter spleta. Sestave delniških indeksov kot odraza gospodarstva se počasi spreminjajo tudi drugod po svetu. Prihajajo podjetja, ki delujejo spletno.  

V ZDA so se v zadnjih dneh avgusta sestali pomembni svetovni bankirji, ekonomisti in akademiki. Ekonomski simpozij se vsako leto dogaja v ameriški državi Wyoming, v dolini z imenom Jackson Hole. Na tokratnem srečanju je pozornost pritegnil prvi mož ameriške centralne banke Jerome Powell, ki je predstavil nove smernice ameriške centralne banke (FED) glede inflacije. Praviloma v primerih višje inflacije centralne banke hitro odreagirajo s posegi, ki zavirajo nekontrolirano rast cen. »Dovoljena« letna rast cen s strani ameriške centralne banke je na ravni dveh odstotkov. Po novem se bo ta cilj zasledoval pri večletnem povprečju. To pomeni, da se trenutna večletna nizka inflacija lahko obratno prezrcali v večletno obdobje povišane inflacije. FED bo imel prst na sprožilcu, streljal pa ne bo, vsaj ne takoj. Kar se tiče ameriške centralne banke, bodo nizke obrestne mere na kapitalskih trgih prisotne še vsaj nekaj časa in takšno okolje je naklonjeno delniškim naložbam. Bodo pa pričakovanja glede inflacije v prihodnje tista, ki bodo močneje vplivala na razpoloženje na trgih. Ne pozabimo, v ZDA je od marca v teku največja fiskalna in monetarna stimulacija na svetu. Velike količine denarja bodo slej ko prej zbezale inflacijo na plan.

Jesensko vzdušje na trgih kapitala bosta krojila dva dogodka. Prvi sta širitev virusa in razvoj cepiva, ki bo ključno, da se ta pandemija zaključi. Obrat v smeri normalizacije razmer bo sprejet z olajšanjem. Drugi so ameriške predsedniške volitve. Trump še ni rekel zadnje besede. Po anketah sodeč, se pobira kot feniks iz pepela. Boj za mesto prvega moža v gospodarsko najmočnejši državi še ni odločen. Delniškim trgom naklonjen predsednik lahko tudi tokrat preseneti.   
Objavljeno v dnevniku Večer 9. septembra 2020 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Z video identifikacijo je mogoče urediti pristop k vsem Infond skladom

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Vlagatelji nagrajujejo dolgočasna, defenzivna podjetja
18.05.2022
Zanimive so postale v zadnjem desetletju prezrte naložbe iz sektorjev energetike, surovin, farmacije in zdravstva.
Borzni trendi - maj 2022
16.05.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Najboljša slovenska družba za upravljanje
21.04.2022
Pet nagrad za najboljše sklade, pet upravljavcev med najboljših 10
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.