Bo inflacija res le prehodna? | SAVA INFOND

Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Datum objave
Dne  17.06.2021

Ključno vlogo pri vprašanju, ali bo inflacija prehodna ali ne, bo imela rast plač.

 
Če bi moral izbrati temo, ki letos dominira v pogovorih o dogajanju na finančnih trgih, je to nedvomno inflacija. Še posebno vprašanje, ali smo res priča le prehodnemu fenomenu in bomo kmalu spet v  okolju nizkih rasti gospodarstev in cen ali pa gre za strukturno spremembo pod vplivom kombinacije monetarne in fiskalne politike, videne le za časa vojn.

Stališče centralnih bank je jasno. Višja rast cen je prehodna, posledica začasno večjega povpraševanja ob sproščanju ukrepov in težav v dobavnih verigah, ki pa bodo sčasoma odpravljena. Finančni trgi so to tezo popolnoma sprejeli. Kako drugače bi si lahko razlagali njihovo reakcijo v preteklem tednu, ko smo dobili zadnje podatke o gibanju cen v ZDA. Na letni ravni je inflacija v mesecu maju (indeks CPI) dosegla pet odstotkov. To se je zgodilo drugič v zadnjih 30 letih (višja je bila le leta 2008, ko so cene nafte dosegle skoraj 150 USD na sodček). Brez upoštevanja cen hrane in energentov pa je znašala 3,8 odstotka. Gre za najvišjo rast v zadnjih 29 letih.

Ob teh podatkih bi pričakovali, da bodo vlagatelji zahtevali višjo donosnost za 10-letne ameriške državne obveznice. Pa vendar je ta ob objavi inflacijskih številk upadla na najnižjo raven v zadnjih treh mesecih, pod 1,5 odstotka. Ob upoštevanju inflacije to pomeni negativnih 3,5 odstotka zahtevanega donosa. Na drugi strani pa so delniški trgi dosegli nove rekordne nivoje. Kakšnega pretiranega strahu, da bo inflacija vztrajala na teh višjih nivojih, ni videti. Delno lahko to mirnost pripišemo temu, da so najbolj poskočile cene kategorij, kot so rabljeni avtomobili, letalske vozovnice in oblačila. Ti segmenti so bili najbolj pod udarom v času pandemije in kratkoročno ponudba ne dohaja povečanega povpraševanja. Med letom naj bi se ta rast cen umirila. Ključno vlogo pri vprašanju, ali bo inflacija prehodna ali ne, bo igrala rast plač. Kljub še vedno povečanim stopnjam brezposelnosti v ZDA vidimo znake, da imajo podjetja težave pri pridobivanju kadra. Tudi tu trg ocenjuje, da se bodo pritiski med letom umirili, saj se septembra, v določenih zveznih državah pa že prej, iztečejo začasno povišana nadomestila za brezposelnost.

Pri tej napovedi bi bil bolj previden. Globalizacija in demografski trendi so v zadnjih desetletjih močno povečali ponudbo nizkocenovne delovne sile, predvsem z vključitvijo Kitajske v mednarodno trgovino. Ta demografska dividenda se je izpela. Kitajska se bo, podobno, kot razvite države, zaradi nizke rodnosti kmalu soočila s padanjem števila prebivalstva. To hkrati s podaljševanjem življenjske dobe močno spreminja strukturo prebivalstva. Povečuje se delež vzdrževanih v primerjavi z delovno aktivnim prebivalstvom, in to ne samo v relativnem smislu. V ZDA so v lanskem letu prvič zabeležili upad števila delovno aktivnih. Svet se bo kaj kmalu soočil s pomanjkanjem delovne sile, kar bi lahko pomenilo višjo rast plač in posledično večjo inflacijo.  

Finančni trgi na tak scenarij niso pripravljeni. Verjetno ohranjajo upanje, da bo vpliv avtomatizacije in tehnološkega napredka prevladal in bodo v tej enačbi znova potegnili kratko delavci.Borzni komentar je bil objavljen v dnevniku Večer 16. junija 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Do konca junija lahko izkoristite ugodnosti pri vplačilih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Kje je odgovor na paradoks nizke rasti produktivnosti?
21.07.2021
V organizacijsko rigidnih in tehnološko neinovativnih storitvenih sektorjih se cene zvišujejo, produktivnost pa ne.
Kaj bo prinesel drugi polčas
15.07.2021
Pandemija ni edino tveganje
Poslovanje na daljavo z Infond skladi
29.03.2021
Kako poslovati iz vašega naslonjača - za obstoječe in nove vlagatelje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.