Mejniki | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  12.06.2024

Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili

 
Letošnje leto je pomemben mejnik za industrijo vzajemnih skladov. Z vami smo že 30 let. Zato dovolite, da en borzni komentar namenimo temu, kar ste se vi, vlagatelji, in mi, upravljavci, v teh 30 letih naučili.

Od junija 1994, ko je tudi naša družba pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, je sledila cela vrsta transformacij. Sprva so vzajemni skladi s sedežem v Sloveniji smeli nalagati le v slovenska podjetja, kar je gotovo pripomoglo k razvoju Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, s katero so se srečevali tudi vsi, ki so s certifikatsko privatizacijo postali delničarji. Šele s  spremembo zakonodaje leta 2003 smo slovenski vzajemni skladi smeli investirati tudi na tuje trge – postali smo globalni in ponudili vlagateljem vse, kar je bilo na voljo tudi vlagateljem v tujini.

V teh 30 letih smo rasli kot ekipa, po sredstvih v upravljanju z vplačili vlagateljev in širjenjem ponujenih skladov, rasli smo tudi s prevzemi. Rasli smo v znanju in izkušnjah. Spopadli smo se z dobrimi in slabimi leti, leti, ki so jih zaznamovale vojne, teroristične grožnje, velika finančna kriza v letih 2008 in 2009 in nedavna korona-kriza, ki nam je onemogočila fizični stik, a smo z naprednimi tehnološkimi rešitvami vseeno ostali povezani. Od prvega Infondovega vzajemnega sklada v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, Infond Hrast, danes v krovnem skladu z 19 podskladi upravljamo prek 700 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev.
 

Investiranje na delniških trgih je maraton, rezultate prinaša vztrajnim in potrpežljivim

V povprečju investicije v delnice prinesejo med 7- in 8-odstotni donos na leto, po upoštevani inflaciji. Seveda so lahko donosi v posameznem letu daleč od povprečja. Med letoma 1926 in 2024 so bili donosi osrednjega ameriškega indeksa S&P 500 v tem "povprečnem" razponu (med 6 in 10 odstotkov) le osemkrat. V veliko drugih letih so bili višji, v nekaterih pa seveda tudi občutno nižji. Tudi ko je trg nestanoviten, so donosi v določenem letu običajno pozitivni. 70 odstotkov časa delnice vendarle rastejo, ob tem pa je ključno, da se držite strategije »kupi in drži«.
 

»Ne morem si privoščiti« je najpogostejši izgovor

Najpogostejši izgovor ljudi, ki ne vlagajo, je "Ne morem si privoščiti'', saj menijo, da vlaganje zahteva znatna sredstva, ki jih nimajo. Vendar to ne bi moglo biti dlje od resnice. Začnete lahko že z nekaj deset evri na mesec, ki jih pridobite z nekaj prilagajanja svojih potrošniških navad. Začnite redno vlagati in načrtujte, da boste to disciplinirano počeli dolgoročno. V konkretnih številkah to pomeni, da bi z mesečnim vložkom v višini 100 evrov mesečno v 30 letih ob povprečni letni donosnosti 8 odstotkov in upoštevanju vstopnih stroškov ustvarili nekaj manj kot 140.000 evrov. Če bi čas varčevanja podaljšali na 40 let,  pa bi vaše premoženje eksponentno zraslo prek 320.000 evrov. Zelo pomembno je, da začnete varčevati čimprej, da lahko v polni meri izkoristite to moč obrestno obrestnega računa.
 

Vlaganje je eden najboljših načinov za ustvarjanje premoženja

V nasprotju s splošnim prepričanjem je študija podjetja Ramsey Solutions ugotovila, da je le 31 odstotkov milijonarjev v svoji karieri v povprečju zaslužilo 100.000 dolarjev na leto, tretjina pa šestmestnih številk v posameznem delovnem letu nikoli ni dosegla. Od kod potem premoženje? Trije od štirih milijonarjev svoj uspeh pripisujejo rednemu, doslednemu vlaganju v daljšem obdobju.

Preteklih 30 let je bilo polno preizkušenj, izkušenj, pa tudi nagrad. V tem času so našim skladom na letnem ocenjevanju, ki ga organizira revija Moje Finance, podelili več kot 65 nagrad za najboljši sklad v kategoriji in s ponosom lahko povemo, da so naši upravljavci že štirikrat doslej nosili krono najboljšega upravljavca v Sloveniji.


 
Objavljeno na www.vecer.com, 12. junija 2024. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Delnice letos skoraj nimajo slabih dni
18.07.2024
Dobro razpoloženi vlagatelji se ne pustijo motiti niti nepredvidljivemu razpletu ameriških volitev
Poletna vročica na delniških trgih
11.07.2024
Ameriške delnice so upravičeno v ospredju
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.