Opravičilo | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  29.11.2017

Tipkarska napaka v objavi

 
Ob objavi tečajnice za obračunski dan 27. november 2017 je prišlo do tipkarske napake, zaradi katere so bili dne 28.11. in v sredo, 29.11.2017, do 9:36 ure, napačno navedene VEP za podsklade Infond Smart Quality, Infond Balkan in Infond Select.

Še enkrat se iskreno opravičujemo!

Infond 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade
14.08.2019
V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019
Kako varčevati v svetu negativnih obrestnih mer
14.08.2019
Delež obveznic, ki vlagateljem garantirajo izgubo, narašča
Polovični vstopni stroški do konca avgusta
28.06.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.