8 PRAVIL USPEŠNEGA INVESTIRANJA | SAVA INFOND

Na podlagi izkušenj naših upravljavcev smo za vas zbrali 8 pravil uspešnega investiranja!

 
1
IZBERITE NALOŽBO PO SVOJIH POTREBAH IN CILJIH, NE PO PRETEKLIH DONOSIH

Pretekli donosi niso napoved prihodnjih. Zato utemeljite in se odločajte o naložbah na osnovi vaših potreb in pričakovanj, ne na preteklih donosih.
2
OHRANITE REALNA PRIČAKOVANJA
Pri mešanih skladih lahko v vsakem 20-letnem zaporedju let realno pričakujete povprečni letni donos 6 %, pri delniških 7%, včasih celo več. Ampak takšna dolgoročna povprečna letna donosnost vključuje tudi posamezna leta, ko je donos lahko tudi negativen.
3
STRAH IN POHLEP STA MOČNEJŠA OD DOLGOROČNEGA CILJA
Ti osnovni človeški čustvi sta največja sovražnika preudarnega investiranja. Zato naj se vlagatelj drži svojega naložbenega načrta in poskuša izločiti čustvene odločitve.
4
ODLOČITE SE ZA POSTOPNA VLAGANJA
Če razporedite naložbeni znesek na več zaporednih vplačil, se boste izognili ugibanju, kdaj je najboljši trenutek za vplačilo. Malo verjetno je, da boste s čisto vsakim vplačilom kupovali po najvišjih tečajih, poleg tega pa boste izkoristili pravilo povprečne nabavne cene, ki je velikokrat ugodnejša.
5
RAZPRŠITE SVOJE NALOŽBE
Za zmanjšanje potencialnih nihanj vaše naložbe in povečanje verjetnosti donosa razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, vzajemni skladi, denarni inštrumenti…), Različni tipi vrednostih papirjev se v različnih situacijah odzivajo različno. Razpršena naložba v različne naložbene razrede vam pomaga zagotoviti, da vrednost vaše naložbe v določenem obdobju ne bo celotna istočasno padla oz. rastla. Pri izbiri skladov, primernih za vaše potrebe, ocenjujte perspektivnost naložb s širokim pogledom na potenciale rasti svetovnega gospodarstva.
6
KO TRGI NIHAJO, BODITE POTRPEŽLJIVI
Če nalagate za prihodnje finančne cilje in potrebe, na primer za starost, se držite svoje naložbene strategije. Ne pozabite, da borznim padcem zmeraj sledijo rasti. Neobičajne situacije na trgu niso trajne – ne časi brezmejnega optimizma ne brezmejnega pesimizma. Trgi dolgoročno težijo k dolgoletnim povprečjem.
7
NE SLEDITE MNOŽICI
Kupujte, ko so množice prestrašene in prodajajte, ko vlada splošen optimizem. Daljši je naložbeni čas, večja je verjetnost, da boste dosegli svoj naložbeni cilj. Najbolj negotovo je doseganje naložbenega cilja vlagateljev, ki ves čas prežijo na kratkoročne priložnosti.
8
VSAJ ENKRAT LETNO PREGLEJTE SVOJ PORTFELJ
Vaša osebna situacija in finančne potrebe se stalno spreminjajo, torej je treba vsaj enkrat letno pregledati vse svoje naložbe in oceniti, ali še ustrezajo potrebam
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Koronavirus prinesel strah na delniške trge
28.02.2020
Globalne epidemije v preteklosti niso pustile velikih posledic
Vpliv novega koronavirusa na gospodarsko rast
13.02.2020
Dokler ne bo viden trend padanja okužb, bodo delniški trgi pod pritiskom
Polovični vstopni stroški do konca marca
28.02.2020
Akcija velja za vplačila preko poslovalnic Nove KBM in družbe Sava Infond
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.