8 PRAVIL USPEŠNEGA INVESTIRANJA | SAVA INFOND

Na podlagi izkušenj naših upravljavcev smo za vas zbrali 8 pravil uspešnega investiranja!

 
1
IZBERITE NALOŽBO PO SVOJIH POTREBAH IN CILJIH, NE PO PRETEKLIH DONOSIH

Pretekli donosi niso napoved prihodnjih. Zato utemeljite in se odločajte o naložbah na osnovi vaših potreb in pričakovanj, ne na preteklih donosih.
2
OHRANITE REALNA PRIČAKOVANJA
Pri mešanih skladih lahko v vsakem 20-letnem zaporedju let realno pričakujete povprečni letni donos 4- do 5 %, pri delniških 7%, včasih celo več. Ampak takšna dolgoročna povprečna letna donosnost vključuje tudi posamezna leta, ko je donos lahko tudi negativen.
3
STRAH IN POHLEP STA MOČNEJŠA OD DOLGOROČNEGA CILJA
Ti osnovni človeški čustvi sta največja sovražnika preudarnega investiranja. Zato naj se vlagatelj drži svojega naložbenega načrta in poskuša izločiti čustvene odločitve.
4
ODLOČITE SE ZA POSTOPNA VLAGANJA
Če razporedite naložbeni znesek na več zaporednih vplačil, se boste izognili ugibanju, kdaj je najboljši trenutek za vplačilo. Malo verjetno je, da boste s čisto vsakim vplačilom kupovali po najvišjih tečajih, poleg tega pa boste izkoristili pravilo povprečne nabavne cene, ki je velikokrat ugodnejša.
5
RAZPRŠITE SVOJE NALOŽBE
Za zmanjšanje potencialnih nihanj vaše naložbe in povečanje verjetnosti donosa razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, vzajemni skladi, denarni inštrumenti…), Različni tipi vrednostih papirjev se v različnih situacijah odzivajo različno. Razpršena naložba v različne naložbene razrede vam pomaga zagotoviti, da vrednost vaše naložbe v določenem obdobju ne bo celotna istočasno padla oz. rastla. Pri izbiri skladov, primernih za vaše potrebe, ocenjujte perspektivnost naložb s širokim pogledom na potenciale rasti svetovnega gospodarstva.
6
KO TRGI NIHAJO, BODITE POTRPEŽLJIVI
Če nalagate za prihodnje finančne cilje in potrebe, na primer za starost, se držite svoje naložbene strategije. Ne pozabite, da borznim padcem zmeraj sledijo rasti. Neobičajne situacije na trgu niso trajne – ne časi brezmejnega optimizma ne brezmejnega pesimizma. Trgi dolgoročno težijo k dolgoletnim povprečjem.
7
NE SLEDITE MNOŽICI
Kupujte, ko so množice prestrašene in prodajajte, ko vlada splošen optimizem. Daljši je naložbeni čas, večja je verjetnost, da boste dosegli svoj naložbeni cilj. Najbolj negotovo je doseganje naložbenega cilja vlagateljev, ki ves čas prežijo na kratkoročne priložnosti.
8
VSAJ ENKRAT LETNO PREGLEJTE SVOJ PORTFELJ
Vaša osebna situacija in finančne potrebe se stalno spreminjajo, torej je treba vsaj enkrat letno pregledati vse svoje naložbe in oceniti, ali še ustrezajo potrebam
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Delnice letos skoraj nimajo slabih dni
18.07.2024
Dobro razpoloženi vlagatelji se ne pustijo motiti niti nepredvidljivemu razpletu ameriških volitev
Poletna vročica na delniških trgih
11.07.2024
Ameriške delnice so upravičeno v ospredju
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.