Srečno 2022! | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  30.12.2021

Globalno gospodarstvo bo imelo še eno leto nadpovprečne rasti, a bo nižja kot v letu 2021.

 
Draga bralka, dragi bralec,

izteka se leto 2021. Pričeli smo ga polni optimizma, prepričani, da bomo z učinkovitimi cepivi končno premagali pandemijo. V boju z njo je bil storjen ogromen korak, cepivo je postalo širše dostopno, dobili smo tudi učinkovita protivirusna zdravila. Žal smo bili ob koncu leta ponovno opomnjeni, da virus še ni rekel zadnje besede. Pojavila se je nova različica, omikron.

Leto se je za vlagatelje izteklo pozitivno. Priča smo bili močnemu gospodarskemu okrevanju, rasti dobičkov podjetij in ob nadaljnji podpori centralnih bank in držav so bila presežena vsa pričakovanja. Do uradnega zaključka leta sicer manjka še nekaj dni, pa vendar lahko rečemo, da je za nami izjemno donosno leto. Globalni borzni indeks MSCI All Countries je, izraženo v evrih, porasel za dobrih 25 odstotkov. Delnice so bile v primerjavi z evropskimi obveznicami vse leto boljša izbira, saj ga končujejo v negativnem območju. Razočaranje leta so nedvomno kitajske delnice, ki bodo leto končale globoko v minusu. Zaznamovali so jih regulativni šoki, težave v nepremičninskem sektorju in nadaljevanje geopolitičnih trenj.

Presenečenje preteklega leta je zagotovo inflacija, ki smo jo ves čas omenjali kot potencialno tveganje, nismo pa pričakovali, da bomo priča najvišji rasti cen v zadnjih 30 letih. Sprva so centralne banke vztrajale, da je prehodne narave in posledica naglega okrevanja po pandemiji, ki je vplivala na težave v dobavnih verigah na strani ponudbe in na povečano povpraševanje po trajnih dobrinah. Ob koncu leta 2021 postaja vse bolj jasno, da bo povišana inflacija z nami ostala tudi v prihodnjem letu, pričakujemo pa, da se bo spustila z desetletnih vrhov.

Po takšnem izjemnem letu za vlagatelje smo znova pred vprašanjem, ali lahko delniški trgi nadaljujejo v tem tempu. Menimo, da je lahek del donosov mimo in da bo leto 2022 mnogo težje.

Globalno gospodarstvo bo imelo še eno leto nadpovprečne rasti, a bo nižja kot v letu 2021. Tudi rast dobičkov podjetij se bo umirila, bo pa ostala pozitivna. Seznam tveganj je letos daljši kot pred letom dni. Inflacija vztraja na visokih ravneh in pritisk na centralne banke, da končajo izredno podporo finančnim trgom, se stopnjuje. Tudi izredne spodbude držav bodo manjše, vendar jih gospodarstvo pravzaprav niti ne potrebuje več. Covid-19 ostaja z nami, z njim smo se naučili živeti in strah pred njim je manjši. Smer kitajskega gospodarstva ostaja negotova.

Kljub povečanim tveganjem še naprej pričakujemo pozitivne donose za delnice, bo pa nihajnost na finančnih trgih višja kot v letu 2021. Vrednotenja so nižja kot pred letom dni, za kar je zaslužna izjemna rast dobičkov. Ob še vedno nizkih obrestnih merah delnice še vedno nimajo prave alternative in ostajajo prava izbira za prihodnje leto.

Naj vam ob koncu v svojem in v imenu ekipe upravljavcev Save Infond zaželim vesele praznike in veliko dobrega v letu 2022. Veselimo se, da vam bomo tudi v novem letu približali borzne trge.

Objavljeno v dnevniku Večer 29. decembra 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Naj bo srečno vsem!

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
FED nima veliko izbire
19.01.2022
Vprašanje seveda je, kje je tista meja pri obrestnih merah, ki bi pomenila težave za delniške trge.
Rešitev so genialne inovacije
12.01.2022
Za ozdravitev planeta bo potrebna največja mobilizacija kapitala in virov v zgodovini človeštva
Borzni trendi - januar 2022
17.01.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu.
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.