Tudi Evropa ima veličastna podjetja | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  27.03.2024

GRANOLAS – skupina enajstih evropskih podjetij iz različnih sektorjev

 
Skupina enajstih evropskih podjetij iz sektorjev zdravstvo, tehnologija, prehrana in luksuzne dobrine, poimenovana GRANOLAS, na evropskih delniških trgih dominira podobno kot v ZDA veličastnih sedem. V preteklih 12 mesecih so družbe GRANOLAS dosegle 19,9-odstotni donos, merjeno v EUR, s čimer so presegle 15,7-odstotni donos indeksa Stoxx Europe 600.

Hrustljavi akronim, ki spominja na priljubljene kosmiče za zajtrk, so skupini nadeli v investicijski banki Goldman Sachs. Predstavlja začetnice imen podjetij iz GSK in Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP in Sanofi. Enajsterica je, kljub šibkejši gospodarski rasti v EU, zaslužna za dobršen del donosa osrednjega evropskega indeksa, v katerem predstavljajo slabih 20 odstotkov tržne kapitalizacije.
 

Za skoraj trikrat presegli donos regionalnega indeksa

Podobno, kot je veličastnih sedem presegalo donose indeksa S&P 500, so donosi skupine GRANOLAS v zadnjih treh letih za skoraj trikrat presegli donos regionalnega indeksa. V omenjenem obdobju so zrasli za slabih 54 odstotkov, indeks 600 evropskih podjetij pa za dobrih 18 odstotkov. GRANOLAS so v primerjavi z delnicami iz skupine veličastnih sedem, ki je fokusirana večinoma na tehnološki sektor in eno državo, tako sektorsko kot regionalno veliko bolj raznolike in manj nihajo. Poleg tega so tudi vrednotene ugodneje kot veličastnih sedem, z njimi se trguje po 20-kratniku napovedanih dobičkov prihodnjega leta (v primerjavi s 30-kratnikom veličastnih sedem) in hkrati izplačujejo bistveno višje dividende (od 2 do 2,5 odstotka). Za obe skupini podjetij velja, da imata močne bilance stanja, zdrave marže in vlagata visoke deleže denarnega toka v raziskave in razvoj ter kapitalske naložbe. Goldman Sachs pričakuje, da se bo močan trend rasti nadaljeval. Do leta 2025 se za GRANOLAS pričakuje sedemodstotna povprečna letna stopnja rasti prihodkov v primerjavi z dveodstotno rastjo za širši trg brez te skupine.


Delniški indeksi postajajo vse bolj koncentrirani

Velika podjetja postajajo vse večja, delniški indeksi pa posledično vse bolj koncentrirani. Podobno kot ZDA se tudi Evropa sooča z vse večjo koncentracijo velikih delniških družb v indeksih. Po veliki finančni krizi so ZDA postajale vse bolj dominanten delniški trg, zahvaljujoč nizkim obrestnim meram, ki so opravičevale visoka vrednotenja tehnoloških družb, ki so jim ameriški delniški indeksi bistveno bolj izpostavljeni kot evropski. Evropa je bolj izpostavljena finančnemu in industrijskemu sektorju, ki sta po krizi okrevala precej počasneje. Ampak zdaj so se tudi v Evropi pojavila podjetja, ki delajo zelo dobro. Eno takih je Novo Nordisk, ki proizvaja zdravila za diabetes in hujšanje Ozempic in Wegovy. Delnica je od konca lanskega leta porasla za dobrih 28 odstotkov, podjetje pa je po tržni kapitalizaciji največje evropsko podjetje, vredno skoraj 550 milijard evrov.

Večina analitikov ne pričakuje, da bi evropski in ameriški trgi kmalu postali manj koncentrirani. K temu pripomore tudi rast priljubljenosti pasivnih indeksnih skladov, ki kot v začaranem krogu vplačana sredstva vlagajo v najbolj rastoče delnice, da zagotovijo sledenje strukturi indeksov. Nadaljevanje bikovskega trenda se ob tako imenovanem nežnem pristanku lahko nadaljuje. In čeprav je trenutno obrat trenda zelo težko videti, bi koncentracija »velikih« v indeksih lahko postala problem, če največja podjetja ne bi izpolnila visokih pričakovanj vlagateljev.



Objavljeno v dnevniku Večer, 20. marca 2024 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.si



Veselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Borzni trendi - april 2024
12.04.2024
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Zanimiva delnica: Taiwan Semiconductor (TSMC)
11.04.2024
Čipi jezdijo na valu umetne inteligence
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 30. 04. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.