Kako privarčevano v skladih vpliva na otroški dodatek, štipendijo in subvencijo vrtca | SAVA INFOND

Sava Infond, d.o.o.
Datum objave
Dne  28.07.2020

Večini vlagateljev malo ali nič.

 
Kratek odgovor na pogosto vprašanje vlagateljev, ki imajo mlado družino, je: za veliko večino vlagateljev malo ali nič. Država razume, da družina ustvarja in potrebuje premoženje ter prihranke.

Pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca se določa na osnovi dohodkov družine v preteklem koledarskem letu in premoženja, s katerim družina razpolaga. Če se je družini bistveno spremenil znesek mesečnega dohodka (na primer že vsaj tri mesece zapored starš prejema nižjo plačo, kot v preteklem letu), se upošteva posplošen dohodek družine na osnovi takšnega spremenjenega priliva.

Dohodki so posplošeno vse to, na kar se obračunava dohodnina.
Naložbe v vzajemne sklade se štejejo v premoženje družine.

Veliko premoženja se NE upošteva:
 • stanovanje oz. hiša, v kateri oseba dejansko prebiva, in ne presega primerne kvadrature – na primer za dvočlansko družino 90 m2, za štiričlansko 130 m2;
 • osebno vozilo vrednosti do 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (julija 2020 11.261,04 evre) evra in osebna vozila, prilagojena prevozu invalidov,
 • premoženje, ki se odplačuje na lizing,
 • premoženje, ki je vir dohodka družine, na primer poslovni prostori, stroji, zemljišča (kmetijska, gozdna in vodna), ki dajejo dohodek,
 • sredstva na računu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • denar na računu iz še neporabljenega stanovanjskega kredita.
Pri vrednotenju premoženja, ki se upošteva pri odločanju o pravici, je družina upravičena do znižanja v višini 48-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar je julija 2020 na primer 48x402,18 evra, torej 19.304,64 evrov.
Če torej premoženje družine ne presega 19.304,64 evrov, nima nikakršnega vpliva na pravico do otroškega dodatka, subvencije za vrtec ali državne štipendije.
Če premoženje družine presega ta znesek, se razlika premoženja upošteva tako, kot da prinaša fiktivni letni dohodek, primerljiv vezanim vlogam med eno do dve leti – 0,37 % po veljavnih podatkih.
 

Poglejmo primer vpliva premoženja družine na višino osnove za določitev otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec

Štiričlanska družina, oba starša sta zaposlena s povprečno mesečno plačo v Sloveniji, torej absolutno lahko vložita zahtevo za otroški dodatek, državno štipendijo in subvencioniranje vrtca. Skrbi ju, kako bo premoženje družine vplivalo na višino pravic oz. subvencije.
 • Družina živi v stanovanju, velikem 85 m2 (se ne všteva v premoženje, ker je manjše od 130 m2),
 • ima en leto dni star avto, ki je vreden še 12.500 evrov (v premoženje se všteva samo razlika od oprostitve),
 • in še drugega, starega 8 let (se ne všteva v premoženje, ker ne presega vrednosti 11.261,04 evra).
 • Vsak družinski član ima varčevalni depozit pri banki, kjer imata starša po 8.000 evrov in otroka vsak po 500 evrov,
 • poleg tega pa ima mama še 3.000 evrov v vzajemnih skladih.


Torej tej družini po podatkih za julij 2020 upoštevano premoženje, ki presega 21.000 evrov, poveča znesek za presojo upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec za 7,16 evra letno.

Podrobno je sistem obrazložen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Povzeto je razložen tudi na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kako verjetna je v ZDA recesija
10.08.2022
Tehnična recesija je kot Schrödingerjeva mačka, ki je hkrati živa in mrtva.
Plastenke je možno izdelati iz ostankov biomase
03.08.2022
Za trajnostni prehod je pomembno, kdaj – in s kakšnimi tehnologijami – bo ogljična nevtralnost praksa
Ali bomo po dopustu zategovali pas?
01.08.2022
Evropa ni bila pripravljena na prehod na zeleno energijo
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.