Zakaj ne maramo presežne inflacije | SAVA INFOND

Jure Rogač, specialist za upravljanje
Jure Rogač, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  02.02.2022

Po drugi strani ima inflacija tudi pozitivne učinke in zmerna mera je zaželena.

 
Inflacija je poplava denarja na trgu, ki se odraža v višanju cen. Ker dohodki, na primer plače, honorarji in pokojnine, praviloma ne rastejo z enako hitrostjo, inflacija praviloma vodi v nižanje kupne moči.
In zakaj finančni trgi ne marajo presežne inflacije? Pri investicijah v obveznice, ki imajo ob izdaji večinoma fiksno kuponsko donosnost, obstaja tveganje, da bo z višjo inflacijo njihova donosnost postala negativna. V primeru delnic pa se ob inflaciji postavi vprašanje, ali bo podjetje še vedno lahko dosegalo enake dobičke ob rasti stroškov podjetja zaradi višjih cen surovin, storitev, plač zaposlenih in obresti za kredite – vse to zmanjšuje razliko (maržo) v primerjavi s ceno produkta, ki ga podjetje prodaja, in s tem ogroža dobiček.
Omenjeni učinki so se v začetku leta 2022 odrazili v upadu vrednosti delnic in obveznic, kar je bilo pričakovano po izredno donosnem letu 2021.

Po drugi strani ima inflacija tudi pozitivne učinke in zmerna mera inflacije je zaželena. Ko gospodarstvo ne deluje s polno kapaciteto, pomeni, da je več brezposelnih, ki ne ustvarjajo prihodka za potrošnjo. Ob polni zaposlenosti se poveča povpraševanje po produktih in posledično višji proizvodnji, da bi zadostila povpraševanju, kar se odrazi v inflaciji. Pozitivno vpliva tudi na kreditojemalce. Zaradi rasti plač bo več denarja za poplačilo dolga in v primeru hipotekarnega kredita bo ob fiksnem obroku vrednost nepremičnine narasla. Naj omenim, da v tem kontekstu ne govorimo o hiperinflaciji, ampak o presežni inflaciji, ki presega ciljnih dva odstotka.
 

Kdaj je pravi čas za investiranje

In kdaj je pravi čas za investiranje, če vrednosti padajo? Odgovor je - vedno. Na to vprašanje je zapisal svoje razmišljanje Howard Marks, vlagatelj in soustanovitelj Oaktree Capital. Potrpežljivi vlagatelji so odporni na kratkoročna nihanja, gledajo dolgoročno in se izognejo stroškom trgovanja, medtem ko vse druge skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjem mesecu ali četrtletju. Vstopiti v investicijo ob pravem trenutku in potem tudi pravočasno izstopiti je bolj ali manj sreča posameznikov. V obdobju 90 let je eden izmed najstarejših indeksov, ameriški S&P 500, ustvaril 10,5 odstotka povprečnega letnega donosa. Če bi na začetku investirali 1 enoto, bi v tem obdobju ustvarili skoraj 8000 enot donosa. Ampak v tem obdobju je indeks doživel tudi strme padce v težkih ekonomskih situacijah, kot so finančna kriza 2007, dot-com balon leta 2000, drugo svetovno vojno in črni ponedeljek (Black Monday) iz leta 1987. Največji padec indeksa znaša -20,5 odstotka v samo enem dnevu, ki se je zgodil ravno na črni ponedeljek.

Razmišljanje na tak način lahko nekomu ustvari zagotovljeno pokojnino, če je le začel vlagati (varčevati) ob začetku ustvarjanja svojega dohodka in se izogibal poseganju v trgovanje. Navsezadnje preveč aktivni investitorji lahko zamudijo prilike izredno dobrih donosov, si povzročajo transakcijske stroške in plačujejo davek na kapitalske dobičke. Tudi ob občasni povišani inflaciji in upadih vrednosti na finančnih trgih je enostavno bolje ostati investiran, kar bo na dolgi rok prineslo uspeh.Objavljeno v dnevniku Večer 26. januarja 2022. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Do konca februarja lahko izkoristite ugodnosti pri vplačilih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: Adobe
28.09.2022
Adobe je napovedal prevzem Figme, aplikacije za oblikovanje vmesnikov
Nemirna jesen
22.09.2022
Regulatorji in vlade morajo biti pozorni, da iz likvidnostne krize ne dobimo krize solventnosti
Polovični vstopni stroški v oktobru
30.09.2022
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.