Zanimiva delnica: Applied Materials | SAVA INFOND

Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  05.06.2024

Strateška orodja za izdelavo polprevodnikov

 
Applied Materials je ameriško podjetje, ki ima vodilni tržni delež na področju orodij za izdelavo polprevodnikov. Med vsemi konkurenti imajo najširši portfelj produktov, kar jim bo pomagalo pri ohranjanju vodilnega tržnega položaja. Ta jim omogoča dolgoročnejši odnos s strankami, ker jim prodajajo integrirane rešitve prek različnih tehnologij. Na njihovo poslovanje bo ugodno vplival dolgoročni trend k bolj kompleksnim čipom, vključno z umetno inteligenco, tranzistorji ter naprednim pakiranjem.

Izrazite konkurenčne prednosti Applied Materials izhajajo iz neopredmetenih sredstev ter stroškov zamenjave za stranke. Imajo izjemno visoke zmogljivosti v najsodobnejši proizvodnji čipov. So edini vodilni, ki so ponujajo orodja za proizvodnjo polprevodnikov in konkurirajo na segmentu jedkanja, depozicije (nanašanja plasti kovin na podlago za polprevodnike) in nadzora procesov.
 

Tekmeci so specializirani

Na teh treh segmentih tekmuje z bolj specializiranimi konkurenti, kot sta KLA (specializiran je za nadzor procesov, kjer ima tudi vodilni tržni delež, majhen delež pa ima na trgu jedkanja in depozicije) in Lam Research (vodilni tržni delež na jedkanju ter drugi največji pri depoziciji). Applied Materials na leto investira več kot 12 odstotkov prihodkov v raziskave in razvoj.

S tem ustvarja pomembna neopredmetena sredstva ter tako lažje pridobi nove stranke ter ohrani obstoječe na vseh treh segmentih. K temu precej pripomorejo integrirane rešitve. Tudi njihovi kompleksni čipi pozitivno prispevajo k izrazitim konkurenčnim prednostim. To se odraža tudi v visokih maržah in denarnem toku. Prilagojena marža EBITDA je v zadnjih treh letih znašala dobrih 30 odstotkov, zelo verjetno bo takšna tudi v poslovnem letu 2024. Kakovost poslovanja potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki je v zadnjih treh letih v povprečju presegal 40 odstotkov.

Na njihove konkurenčne prednosti dodatno pozitivno vpliva dokaj »lepljiv« servisni posel ter dolgoročni načrti s strankami. Orodja Applied Materials lahko zdržijo več desetletij, kar ustvarja globoke povezave z inženirskimi ekipami strank in povečuje dolgoročnost poslovnega odnosa. Odnos vključuje tudi načrte strank do deset let naprej. To jim daje prednost pri pridobivanju novih postavitev, saj lahko nove stroje popolnoma prilagodijo zahtevam strank.
 

Omejen vstop na trg

Vstop na trg orodjarjev polprevodnikov je omejen le na tista podjetja, ki si lahko privoščijo visoke investicije v raziskave in razvoj, in sicer na ravni več milijard ameriških dolarjev na leto. Zaradi tega je konkurence občutno manj. Brez visokih investicij ne zmorejo ostati v vrhu in kmalu začnejo izgubljati tržni delež.

Ključna tveganja so cikličnost trga polprevodnikov, geopolitična napetost med ZDA in Kitajsko, zaradi katere bi lahko dobili dodatne omejitve izvoza na Kitajsko, ter, nenazadnje, tekmujejo proti specializiranim podjetjem na posameznih segmentih, medtem ko je Applied Materials prisoten na vseh ključnih segmentih.

Zadnji rezultati poslovanja potrjujejo tezo, da je Applied Materials sposoben ustvarjati rezultate, boljše od konkurence, in to ravno zaradi svoje najsodobnejše tehnologije ter novih čipov. Na letni ravni se prodaja ni spremenila in to kljub visoki osnovi izpred leta dni. Napoved poslovanja je bila nad pričakovanji trga in je posledica močnejšega trga čipov v segmentu logike.
Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar, 3. junija 2024 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Delnice družbe Applied Materials so v portfeljih:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Bikovski trg delnic še kar vztraja
20.06.2024
Aktualni bikovski trg lahko primerjamo z mladeničem v poznih dvajsetih letih, ki naravnost prekipeva od zdravja
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
Sto let prevlade delnic
29.05.2024
Delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih zaradi sposobnosti povečevanja dobičkov in dividend skozi čas
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.