Zanimiva delnica: Schlumberger | SAVA INFOND

Aleš Grbić, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Aleš Grbić, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Datum objave
Dne  05.01.2022

Investicije v nafto bodo ohranile privlačnost

 
Schlumberger je največji svetovni dobavitelj opreme in storitev za naftna in plinska podjetja. Poslujejo na več komplementarnih segmentih. Letno investirajo največ med vsemi podjetji v segmentu dobaviteljev opreme in storitev naftnim in plinskim podjetjem s ciljem, da lahko ponudijo svojim strankam večino opreme in storitev, ki jo te potrebujejo pri svojem poslovanju.

To bo verjetno eden izmed ključnih trendov v tej industriji v prihodnjih desetih letih. Schlumberger je v preteklosti že razvil in izpopolnil največji tehnološki portfelj v tej industriji. Je splošno priznan po svoji inovativnosti, tehnični integriteti in kakovosti. Precej naporov vlagajo v iskanje inovativnih načinov za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

Osnova njihovega poslovnega modela so konkurenčne prednosti ter nadpovprečno uspešno vodstvo podjetja. Posledica konkurenčnih prednosti sta nadpovprečno uspešno preteklo poslovanje ter tudi razvoj novih storitev. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja so razvili usmerjeno vrtanje, pri katerem se usmerja vrtalna glava v različne smeri, za razliko od konvencionalnega, enosmernega vrtanja. To je tehnologija, ki je nepogrešljiva pri črpanju plina in nafte iz skrilavca.

Schlumberger zdaj trži svoje znanje in izkušnje na nekoliko drugačen način. Strateški fokus je usmerjen v znižanje stroškov na sodček nafte in plina pri razvoju novih naftnih in plinskih polj. Njihova provizija je odvisna od prihrankov naročnika. Ob tem daje Schlumberger prioriteto svojim digitalnim znanjem v kombinaciji z umetno inteligenco, strojnim učenjem, poslovanjem v oblaku. Vse to dodatno povišuje učinkovitost poslovanja njihovih strank, kar posledično povišuje prihodke podjetja Schlumberger.Poudarek na zniževanju stroškov poslovanja naftnih podjetij postavlja Schlumberger v idealen položaj. Še posebno zdaj, ko je zaradi proizvodnje nafte in plina iz skrilavca velik pritisk na proizvodne cene klasičnih naftnih podjetij. Izredno pozitivno je tudi, da se bodo investicije podjetij iz sektorja energije v prihodnjem petletnem obdobju letno povečevale za vsaj 15 odstotkov v primerjavi z letom 2019. To se bo izredno pozitivno odrazilo v poslovanju podjetja Schlumberger.

V zadnjih treh letih so dosegli povprečen prilagojen donos na investirani kapital v višini 8,8 odstotka. V letošnjem letu bodo dosegli skoraj 15-odstotni (konkurenca koli dvoodstoten) donos na investirani kapital. Pričakovanja za naslednjih pet let so še boljša, saj bi lahko dosegli kar okoli 27-odstotni donos na prilagojen investirani kapital. Argument za to najdemo v trenutni energetski krizi zaradi prehoda na zeleno energijo, ki pa še ne more zadovoljiti rastočega globalnega povpraševanja po energiji.

Prehod na zeleno energijo bo mogoč le ob vključitvi fosilnih goriv in jedrske energije, dokler se produktivnost zelene energije ne bo občutno povečala. Bolj kot razne davčne kazni za izpuste ogljikovega dioksida so za zeleno energijo nujne izredno visoke investicije v raziskave in razvoj v naslednjih desetih letih. Ta proces trenutno žal še ne poteka. Tako dolgo bomo priča manjšim energetskih krizam. Temu se bomo ognili le, če bodo vlade po svetu priznale, da brez fosilnih goriv in jedrske energije ne moremo narediti »mehkega« prehoda na zeleno energijo.Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar 27. decembra 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Delnice družbe Schlumberger so v portfelju

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
FED nima veliko izbire
19.01.2022
Vprašanje seveda je, kje je tista meja pri obrestnih merah, ki bi pomenila težave za delniške trge.
Rešitev so genialne inovacije
12.01.2022
Za ozdravitev planeta bo potrebna največja mobilizacija kapitala in virov v zgodovini človeštva
Borzni trendi - januar 2022
17.01.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu.
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.