Imuni za korona krizo | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, namestnica direktorja sektorja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, namestnica direktorja sektorja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  04.06.2020

Velike tehnološke delnice so v času pandemije okrepile svojo dominanco

 
Na krilih zgodovinsko obsežnih davčnih in denarnih ukrepov, ki vračajo optimizem za ponoven zagon gospodarstva, je osrednji ameriški borzni indeks S&P 500 od svojega dna v marcu v dolarjih porasel za 36 %. K rasti so močno prispevale velike tehnološke »superdelnice«, ki jih Wall Street popularno imenuje FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix in Google. Velikih pet, ki predstavljajo kar 21 % indeksa, ni le preživelo korona krize, med njo je celo doživelo razcvet.
Medtem ko se gospodarstvo sooča z rekordno visoko brezposelnostjo, naraščajočim številom stečajev in zgodovinskim padcem BDP, so Facebook, Netflix in Amazon v preteklih dneh na borznih trgih dosegli nove rekordne vrednosti, Apple in Google pa sta tik pred tem.

NYSE FANG+ indeks, ki zajema 10 najbolj priljubljenih tehnoloških delnic, poleg omenjenih še delnice Tesle, Twitterja, Nvidie, Alibabe in Baiduja, se letos ponaša s prav posebnim rekordom. Od začetka leta do vključno 1. junija je zrasel za dobrih 22 % - S&P 500 je v istem času izgubil slabih 6.
Priljubljenost tehnoloških delnic med investitorji odraža dejstvo, da je pandemija našo odvisnost od socialnih omrežij in tehnologije še okrepila. Trend rasti spletnih nakupov se je s karanteno še pospešil in omilil grozljiv izpad prodaje v fizičnih trgovinah. Komunikacijska povezljivost in povpraševanje po storitvah v oblaku sta z delom od doma dobila novo dimenzijo. Ob odsotnosti športnih dogodkov je zraslo povpraševanje po pretočnih vsebinah, filmih, serijah in glasbi.

Nadpovprečna rast tehnoloških delnic ima še več vzrokov. V negotovih časih investitorji iščejo potencial rasti in »zdravo« bilančno stanje. Tehnološka podjetja ustvarijo dvakrat večje prihodke in štirikrat večje dobičke na zaposlenega kot druga podjetja. Napovedi dobičkov za leto 2020 so v tehnološkem sektorju nižje za le 3 %, v primerjavi z 21 % nižjimi napovedmi za delnice indeksa S&P 500. Velika tehnološka podjetja razpolagajo z visokim denarnim tokom, ki jim omogoča veliko mero fleksibilnosti.
Teža bremena, ki jih na svojih plečih nosi velikih pet, je ogromna. FAANG-utež  v indeksu je tako velika kot uteži treh sektorjev skupaj - financ, industrije in energetike, ki so zaradi pandemije najbolj pod udarom. Ekstremne razlike med tehnološkim in drugimi sektorji obenem razkrivajo visoka tveganja v gospodarstvu. Nedoseganje napovedanih dobičkov, morebitni protimonopolni ukrepi proti velikim, poslabšanje odnosov med ZDA in Kitajsko, ki je pomemben del dobavne verige v panogi, vse to bi lahko zamajalo zaupanje investitorjev v tehnološke delnice. Celotni tehnološki sektor predstavlja dobrih 26 % indeksa in zaradi tega je indeks S&P ranljiv.

Pandemija bo v  našem načinu življenja pustila številne spremembe, med njimi bo gotovo več dela od doma. Manj časa, porabljenega za prevoz na delo, krajši in učinkovitejši sestanki, bolj produktivni zaposleni ipd. so  motivi za spremembo načina dela. V nedavni raziskavi IBM Instituta je polovica vprašanih podjetij izjavila, da razmišljajo, da bi delo od doma postalo njihov običajen način poslovanja. Prav čas po karanteni bo pokazal, kako zares odporen je sektor.Objavljeno v dnevniku Večer 3. junija 2020 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Delniški trgi pričakujejo okrevanje
23.06.2020
Kaže, da je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami
Na borzo so se preselili tudi igralci na srečo
16.06.2020
Visoke (finančne) temperature so pri delu investitorjev očitno prebudile nenasitno željo po tveganju
Katere navade nam bodo ostale tudi po pandemiji?
23.06.2020
Kar smo se naučili, bomo uporabljali tudi v prihodnje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.