Ali bomo po dopustu zategovali pas? | SAVA INFOND

Jure Rogač, specialist za upravljanje
Jure Rogač, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  01.08.2022

Evropa ni bila pripravljena na prehod na zeleno energijo

 
Sproščeno počitniško vzdušje in poročanje o dobrih poslovnih rezultatih podjetij v prvi polovici leta so vlili optimizem na delniške trge. Globalni delniški indeks MSCI World je od najnižje letošnje vrednosti na sredini junija ponovno pridobil 5,7 %. Tudi na drugem naložbenem razredu – obveznicah, se je razprodaja ob koncu poletja ustavila. Med pomembnimi razlogi za razprodajo so bile visoke vrednostni inflacije, ki je tako v Evropi kot tudi v Ameriki na tako visokih ravneh, katerih nismo bili deležni že desetletja. Inflacija znižuje vrednost denarja zato so se zahtevane donosnosti na obveznicah povišale in obratno znižale cene, pri poslovanju podjetij pa višji stroški znižujejo dobičke, ki negativno vplivajo na cene delnic.

Sedanje stanje, vsaj pri obveznicah kaže na oceno trgov, da pogledi za naprej presegajo podatke o inflaciji in ocenjujejo povišano verjetnost recesije. Eden izmed mehanizmov centralnih bank je ohranjanje cenovne stabilnosti (inflacije) z uravnavanjem temeljnih obrestnih mer. Tudi ECB je sledila ostalim centralnim bankam po svetu in dvignila obrestne mere, prvič za 0,25% in sedaj še za dodatnih 0,50%. Če pogledamo v zgodovino, so dvigi obrestnih mer vedno povzročili recesijo. Kakor koli je je v tem trenutku težko oceniti ali se bo recesija dejansko zgodila obstaja pa povečana verjetnost. Lahko se tudi zgodi, da bo recesija zgolj tehnična, to je dva zaporedna kvartala upadanja BDP. To bi bil uspeh centralnih bank, ki ciljajo na tako imenovan »mehek pristanek«.

Vendar situacija ni čisto jasna. Stanje okuženih z virusom Covid-19 in Rusko-Ukrajinska vojna se ob vojnih grozotah na bojiščih odraža tudi v ekonomiji. Nagajanje pri dobavi plina v Evropo in izvoz žita iz Ukrajine imata vsekakor pomemben vpliv. Cena plina na borzi se je letos povzpela že do visokih 200 EUR/Mwh, kar je precej več kot pred leti, ko se je gibala okrog 20 EUR. Plin, ki je pomemben vir pri proizvodnji elektrike viša njeno ceno ob drugih negativnih dejavnikih kot so nizki vodostaji v hidroelektrarnah in ukinitev termo elektrarn na premog. Tudi odkupne cene pšenice so se letos skoraj podvojile glede na lansko leto, kar se bo odrazilo v ceni končnih proizvodov kot je kruh pri končnih porabnikih.

Čedalje več institucij ugotavlja, da Evropa ni bila pripravljena na prehod na zeleno energijo. Z zaprtjem termo elektrarn je gospodarstvo postalo preveč odvisno od ruskega plina, ki za enako proizvodnjo energije ustvari za polovico manj emisij. Kapaciteta proizvodnje energije iz obnovljivih virov pa je v tem trenutku dosti pod zahtevano potrošnjo nekje na ravni 20% potrošnje. Prav tako obnovljivi viri ne omogočajo proizvodnje, ko jo gospodarstvo rabi ampak ko so viri na razpolago (npr. vodostaji v rekah ali sončno sevanje).

Glede na trenutno stanje energije v Evropi je jasno, da je treba znižati odvisnost od Ruskega plina. Pri tem je možno opaziti določen napredek, predvsem v smislu diverzifikacije oskrbe s plinom. Vendar ne dovolj, zlasti ne na strani povpraševanja, da bi preprečili, da bi se Evropa lahko znašla v negotovem položaju. Zadnje poteze Rusije pri omejitvi pretoka preko Severnega toka so rdeč alarm za Evropsko unijo. Zato bodo naslednji meseci pred zimo kritični, kakšne korake lahko Rusija stori naslednje.

Objavljeno v dnevniku Večer 28. julija 2022 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Več o skladih...

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kako verjetna je v ZDA recesija
10.08.2022
Tehnična recesija je kot Schrödingerjeva mačka, ki je hkrati živa in mrtva.
Plastenke je možno izdelati iz ostankov biomase
03.08.2022
Za trajnostni prehod je pomembno, kdaj – in s kakšnimi tehnologijami – bo ogljična nevtralnost praksa
Ali bomo po dopustu zategovali pas?
01.08.2022
Evropa ni bila pripravljena na prehod na zeleno energijo
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.