Bo farmacija pogoltnila grenko pilulo? | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  12.09.2023

ZDA za zdravstvo porabijo toliko, kot nemška ekonomija ustvari v enem letu

 
Medicare, ameriška zdravstvena zavarovalnica za starejše od 65 let, do pred kratkim ni imela nobene vloge pri oblikovanju cen zdravil. Cene je diktirala farmacija, posledično pa Američani plačujejo dva-do trikrat več za zdravila kot pacienti v Evropi. Lani sprejet Inflation Care Act (Zakon o zmanjšanju inflacije, na kratko IRA) pa je med drugim predvidel tudi zniževanje izdatkov za zdravstvo. Tako je konec avgusta Bidnova administracija napovedala seznam prvih deset zdravil, ki jim bo Medicare izpogajala cene. Pogajanja se začnejo oktobra, nove cene pa bodo začele veljati leta 2026. Po omenjenem zakonu bo Medicare vsako leto dodajal nova zdravila na seznam.

Med zdravila, izbrana za pogajanja, spadajo Eliquis in Xarelto, za preprečevanje možganske kapi; Januvia in Jardiance, za diabetes; Imbruvica, za zdravljenje krvnega raka; Farxiga, za kronično ledvično bolezen; Entresto, zdravilo za srčno popuščanje; Enbrel, za artritis in avtoimunske bolezni; Fiasp/Novolog, oba izdelka za insulin; in Stelara, za Crohnovo bolezen. Gre za zdravila, ki imajo malo konkurence in velike razlike v ceni v primerjavi z drugimi državami.

Ukrep bo nedvomno prinesel olajšanje za okoli 9 milijonov starejših, ki trenutno plačujejo do 6500 USD letno za ta zdravila. Izdatki za zgoraj navedena zdravila so v preteklem letu skupaj znašali več kot 50 milijard dolarjev, kar za Medicare predstavlja 20 odstotkov izdatkov. ZDA za zdravstvo porabijo toliko, kot nemška ekonomija ustvari v enem letu, in ukrepi so nedvomno na mestu. A kaj, ko so zdaj z zakonom zanihali iz enega ekstrema v drugega. Breme je bilo doslej skoraj v celoti na plečih pacientov, tokrat pa farmacija nima nobene vloge. Na izbiro imajo ali sprejmejo ponujeno ceno ali pa plačajo enormni davek v višini med 65 in 95 odstotkov prihodka zdravil s seznama, oziroma umaknejo iz prodaje vsa svoja zdravila, ki jih tržijo prek Medicare.

»To niso pogajanja, to je izsiljevanje s pištolo na čelu,« se brani farmacevtska industrija. Ameriški Merck je že vložil tožbo proti državi, ki so jo podprli tudi Johnson in Johnson, Bristol Myers Squibb in drugi, saj se bojijo, da bi enostranska pogajanja lahko znižala cene zdravil z liste za med 25 in 95 odstotki. Ker gre za kratek seznam, bo zakon v prvih nekaj letih le "skromen zaviralec" rasti farmacije. Toda na listi bo vse več zdravil in s tem bodo proizvajalci zdravil občutili večjo bolečino.

Pogled na osrednji indeks velikih farmacevtov te bolečine še ne razkriva, je pa negotovost že vplivala na odločitve o financiranju. Veliki farmacevti se za nove ideje pogosto zanašajo na manjša, agilnejša biotehnološka podjetja. Med letoma 2015 in 2021 je 65 odstotkov novih zdravil izviralo iz zunanjih partnerstev, večinoma z manjšimi farmacevtskimi podjetji. Na dolgi rok bi določanje nizkih cen lahko škodilo inovacijam. Raziskave, objavljene leta 2021, so pokazale, da, ko se poraba farmacije za raziskave in razvoj obravnava kot naložba in ne kot strošek, farmacevtska podjetja ne dosegajo večjih donosov v primerjavi s povprečnim podjetjem v S&P 500. In če podvomijo, da bodo s svojimi naložbami ustvarile zadosten dobiček, bodo manj investirale. Nižje cene so danes priljubljene pri pacientih in v bližnji prihodnosti pomenijo manjši izdatek javne blagajne, toda če bodo odvračale naložbe v nova zdravila, bo to jutri v škodo pacientov in družbe. Grenko pilulo si bosta tako delili obe strani.Članek je bil objavljen na www.vecer.com, 11. septembra 2023. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Ugodnosti za velika enkratna vplačila do konca septembra

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Petnajst let od propada banke Lehman Brothers. In kaj je danes drugače ...
27.09.2023
Še teden dni pred propadom so bonitetne agencije Lehmanu podeljevale bonitetno oceno A
Finančni trgi bodo ostali muhasti in negotovi
20.09.2023
Umetna inteligenca bo lahko olajšala življenje na marsikaterem področju
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.