Delniški trgi pričakujejo okrevanje | SAVA INFOND

mag. Jure Dubravica, direktor sektorja upravljanja naložb
mag. Jure Dubravica, direktor sektorja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  23.06.2020

Kaže, da je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami

 
Ste vedeli, da so v zadnjih desetih letih globalni delniški trgi zabeležili povprečni medletni padec v višini 12 %? Kljub temu sta bili v celoti negativni le dve leti in vključno z njima je povprečna letna donosnost v desetletju okrog 10 %. Dobrodošli na delniške trge, kjer sta nihajnost in nepredvidljivost običajna pojava in nujna za doseganje višjih donosov.

Po drugi strani so med slovenskimi varčevalci priljubljeni bančni depoziti, ki ne poznajo nihanj in negotovosti, prinašali v zadnjem desetletju iz leta v leto manj - v povprečju manj kot 2 % letno.

In kakšno je to leto? Divje. Nihajnost je zelo visoka. Že dolgo ni bilo toliko pesimizma in optimizma v isti sapi. Koronakriza je za trenutek ustavila svet. Dovolj odločno, da so delniški trgi slikovito prikazali hitrost, s katero so se sposobni prilagoditi novi situaciji. V le mesecu dni so tečaji največjih svetovnih družb padli za več kot 30 %, kar je hitro tudi za delniške trge. Podjetja so se začela ustavljati, rasti je začela brezposelnost. Krčenje gospodarske aktivnosti je naznanilo recesijo, rez v gospodarstvo bo globok. Odraz takratnega stanja se je takoj preslikal na kapitalske trge.

V zadnjih dneh marca pa so delniški tečaji zadeli ob dno in se obrnili navzgor. Od takrat so v odboju porasli za več kot 30 %. Najizrazitejšo rast smo videli pri družbah, ki so v krizi celo povečale poslovanje, kot so različni spletni trgovci, cel spekter družb informacijske tehnologije ter zdravstva. V zadnjih tednih so se jim pridružile še družbe iz drugih, bolj cikličnih sektorjev. V kratkem času smo tako doživeli popoln borzni preobrat.

Od kod ta siloviti optimizem? Najprej je treba pojasniti, da so udeleženci na kapitalskih trgih usmerjeni v prihodnost. Naslovnice v časopisih bodo še nekaj časa polne negativnih novic, ko se bo prikazovalo in analiziralo stanje v gospodarstvu v prvi polovici leta. Vlagatelji pa že gledajo naprej, zanima jih druga polovica leta in dlje, ko so napovedi bolj optimistične. V veliki meri so zanje zaslužne hitre reakcije centralnih bank in vlad po svetu, ki so preprečile najhujši gospodarski scenarij. Ko se je v zgolj nekaj tednih destabiliziralo globalno gospodarsko okolje in je izpuhtela likvidnost iz kapitalskih trgov, je presenetil izredno hiter in odločen odziv na najvišjih ravneh.

Na različnih koncih sveta so se začeli sprožati urgentni ukrepi pomoči gospodarstvu. Tako sinhrone in obsežne reakcije svetovnih voditeljev in centralnih bankirjev še nismo videli. Blizu temu je bil odziv v času velike finančne krize iz leta 2008, ko je sledilo najdaljše obdobje rasti delniških tečajev brez večjih padcev v zgodovini. Tovrstne kombinacije fiskalnih in monetarnih ukrepov so močan pozitiven signal za gospodarstva in delniške trge. Drugi pomemben del optimizma je razvoj samega virusa in poteka okužb. Karantene se postopoma sproščajo, ekonomska aktivnost se vrača. Lahko se sicer zgodi nov val okužb ali izbruhne kakšno novo tveganje, ki bo povečalo nihajnost delniških trgov, kar smo videli že ničkolikokrat. Vendar kot zaenkrat kaže, je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami. Udeleženci na delniških trgih so upravičeno optimistični in verjamejo, da se je pot gospodarskega okrevanja že začela.Objavljeno v dnevniku Večer 18. junija 2020 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Leto 2020 je bilo leto za plavanje s tokom
20.01.2021
Lani obrata ni bilo, največ so pridobile naložbe, ki so zaznamovale že leto 2019
Ležarine kot nova normalnost?
14.01.2021
Dobro alternativo nam v tem okolju pomenijo delnice in delniški skladi.
Poslovanje na daljavo s skladi Sava Infond
06.11.2020
Kako poslovati iz vašega naslonjača - za obstoječe in nove vlagatelje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.