Prihaja družbeno odgovorno investiranje | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  23.12.2020

Že 3774 skladov vlaga po načelih pozitivnih okoljskih in družbenih praks

 
Brez pretiravanja lahko rečemo, da predstavlja trajnostno ali družbeno odgovorno investiranje (ESG – Environmental, Social, Governance) največjo fundamentalno spremembo v investicijskem svetu od pojava odprtih investicijskih skladov (ETF).

PwC v svojem poročilu govori o trajnostnih finančnih produktih kot o »priložnosti stoletja« in identificira štiri glavne katalizatorje, ki poganjajo revolucijo ESG: 1) regulatorni okvir, 2) nadpovprečni donosi trajnostnih ESG skladov, 3) rast investicijskega povpraševanja in 4) premiki v družbenih vrednotah, ki nastajajo zaradi posledic pandemije covid-19.

Morningstarjeva analiza prilivov sredstev v fokusirane sklade ESG do konca septembra potrjuje, da ostajajo družbeno odgovorni skladi ESG edina kategorija, kjer beležimo nadpovprečne neto prilive v delniške sklade. V prvih treh četrtletjih so bili namreč čisti prilivi sredstev v sklade ESG skoraj dvakrat višji kot lani in so znašali okoli 200 milijard dolarjev, kar pomeni, da bomo tudi v letu 2020 verjetno dosegli 20-odstotno povprečno letno rast sredstev ESG v upravljanju.

Kar 166 novih skladov
Sredstva v upravljanju skladov ESG so v tretjem četrtletju 2020 dosegla rekordno vrednost 1260 milijard dolarjev, na trg pa je prišlo rekordno število, kar 166, novih skladov, usmerjenih na ESG. Teh je zdaj skupaj 3774. Po pričakovanjih ostaja Evropa neprebojna trdnjava trajnostnega investiranja z več kot 80-odstotnim deležem vseh sredstev v tovrstnih skladih, ki so poleg tega prvič presegla tisoč milijard dolarjev.

Podobno, kot je dogajanje letos zaznamoval nepredvidljivi globalni izbruh pandemije covida-19, bo leto 2021 v evropski finančni industriji zaznamoval dolgo pričakovani zakonodajni okvir za ESG, katerega cilj je brezpogojno mobilizacijo finančnega sektorja, javnih delniških družb in investitorjev pri podpori trajnostnemu razvoju.

Trajnostni zakonodajni paket v Evropski uniji sestavljata uredba o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (tako imenovana direktiva SFDR) in uredba o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (znana tudi pod imenom EU taksonomija), ki določa merila za ugotavljanje, ali se neka gospodarska dejavnost šteje kot okoljsko trajnostna.

Na pragu je regulativa
Prihajajoči evropski regulatorni okvir izhaja iz šestih temeljnih okoljskih ciljev EU: blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov, prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ter varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Udeleženci na finančnih trgih, ki ponujajo svoje finančne produkte v EU, bodo morali do konca leta 2021 objaviti razkritja, ki bodo v skladu s taksonomijo EU. Investicijske družbe, ki bodo ponujale zelene, ESG ali trajnostne finančne produkte, bodo morale jasno razkriti, koliko in kako njihove naložbe ustrezajo kriterijem iz taksonomije EU.

Z njo usklajene trajnostne naložbe so v zadnjih letih v vseh časovnih obdobjih ustvarile precej višje donose od drugih delnic, še posebej v primerjavi z okoljsko problematičnimi, »umazanimi« naložbami.

DJ Sustainability World
Vir: Bloomberg.

Finančni sektor v Evropi ima edinstveno priložnost, da s trajnostnimi financami rehabilitira svojo negativno javno podobo in se pohvali, da sodeluje v prvih linijah boja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende ZN 2030 in Pariškega podnebnega sporazuma.
Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar 21. decembra 2020.
  

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Na daljavo je mogoče urediti naložbe v vseh 22 Infond skladih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Leto 2020 je bilo leto za plavanje s tokom
20.01.2021
Lani obrata ni bilo, največ so pridobile naložbe, ki so zaznamovale že leto 2019
Ležarine kot nova normalnost?
14.01.2021
Dobro alternativo nam v tem okolju pomenijo delnice in delniški skladi.
Poslovanje na daljavo s skladi Sava Infond
06.11.2020
Kako poslovati iz vašega naslonjača - za obstoječe in nove vlagatelje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.